Kommentar

Fra eksperter til borgere

 • Knut Olav Åmås
  kultur- og debattredaktør

Hvordan kan studenter få tid til å reflektere mer over kunnskapen de tilegner seg? Hvordan blir vi samfunnsborgere, hvordan blir vi tenkende personer som kan løse problemer på tvers av faggrenser? Norge og verden i 2011 har masse slike utfordringer, enten det dreier seg om klima eller migrasjon, skriver Knut Olav Åmås. Foto: TRYGVE INDRELID

Nordmenn er bedre utdannet enn før. Det går på bekostning av allmenndannelsen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hva skal norske studenter lære i det 21. århundre? Hva bør universitetene egentlig være? Hva skal Norge med de 330000 som er tilknyttet høyere utdannelse i dag?

Det er noen av de svært sentrale spørsmålene som stilles når Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic lanserer en mastodont av en bok på 840 sider denne uken, Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon . De samme spørsmålene ble vridd og vrengt under en konferanse i Oslo i går – et arrangement som er selve 200-årsgaven fra Universitetet i Bergen til Universitetet i Oslo.

Alt dette er en grundig oppfølging av Dannelsesutvalget for høyere utdannelse, som kom med sin innstilling i 2009. Aftenposten har fulgt debatten tett siden før det.

For ordens skyld: Jeg snakker nå om dannelse ikke som etikette, men allmenndannelse: Hvordan kan studenter få tid til å reflektere mer over kunnskapen de tilegner seg? Hvordan blir vi samfunnsborgere, hvordan blir vi tenkende personer som kan løse problemer på tvers av faggrenser? Norge og verden i 2011 har masse slike utfordringer, enten det dreier seg om klima eller migrasjon.

Knut Olav Åmås Foto: Kolstad Tom A./Aftenposten

Sannhet eller nytte

Hvis man ikke griper den sjansen, blir det for ofte en klisjé at universitetene viser sannheten frem for makten ( speaks truth to power ). Etikkprofessor Jan Helge Solbakk har dessverre mer rett når han påpeker at universitetene snarere prøver å vise frem sin relevans og nytte for departementene. Relevans og nytte er legitime krav fra samfunnets side.

For studenter, lærere og forskere selv må likevel mest mulig kompromissløs sannhetssøken ligge i bunnen. Dét er for sjelden virkeligheten i dag, snarere tilpasning og spyttslikkeri. Tankevekkende for meg var det at den enkeltperson som snakket aller mest reflektert om allmenndannelse i går, ikke var de konferansevante pratemaskinene av noen universitetsledere og professorer. Det var en ung legestudent fra Bergen, Karl Erik Müller.

Han forteller om en profesjonsutdannelse preget av strømlinjeforming og uselvstendiggjøring av unge mennesker, fra universitetsansatte som ikke stiller krav – iallfall ikke krav som får studenter til å strekke seg i andre retninger enn å beherske teknikker slavisk og reprodusere kunnskap nøyaktig. Det er bekymringsfullt.

Hva allmenndannelse er

På dette punktet begynner noen – selvsagt – å snakke om tid, penger og utilstrekkelige rammevilkår for å bli selvstendig og kritisk. Vel, det dreier seg primært om å dyrke frem en kultur for kritikk.

Og hva handler det hele egentlig om? Ordene blir litt store her, men dette er allmenndannelse:

Se sammenhenger og skape forståelse.

Omdanne informasjon til kunnskap.

Oppøve en evne til kritisk refleksjon.

Yte motstand på basis av kunnskap og innsikt.

Bli i stand til å delta i den store samtalen i samfunnet.

Det er der selv de små, små brokkene av kunnskap har sin plass.

[knut.olav.amas@aftenposten.no](mailto:knut.olav.amas@aftenposten.no)

[twitter.com/KnutOlavAmas](https://twitter.com/#!/KnutOlavAmas)

 1. Les også

  Flere hopper av studiene

 2. Les også

  Dannes og utdannes

 3. Les også

  Her er det aller vanskeligst å komme inn

 4. Les også

  Fagene som former oss

Les mer om

 1. Kultur

Flere artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Flykter vi fra kunnskapen?

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Å ta imot er ikke alltid lett

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  De eldste er ofte de yngste

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Hva gjør kultur for samfunnet?

 5. DEBATT
  Publisert:

  Ex.phil. er kunnskap, ikke arroganse | Dag Rune Olsen

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Universitetets rolle i et moderne kunnskapsdemokrati | Stølen, Mo, Gornitzka, Sandset