Skolene der minoritet er majoritet

Elever på Lakkegata skole i Oslo på første skoledag.

Problemet med segregerte skoler har bare urettferdige løsninger.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Situasjonen er i all hovedsak et Oslo-problem. Det handler om skolen. Og innvandring.

Her har 40 prosent av elevene i grunnskolen et annet morsmål enn norsk. En femtedel av elevene har så dårlige norskkunnskaper at de trenger særskilt norskopplæring. Ved 51 av Oslos 136 barne- og ungdomsskoler er minoritetsspråklige elever i flertall. Ved ni av grunnskolene har over 90 prosent av barna et annet morsmål enn norsk. Ytterligere ti skoler har mellom 80 og 90 prosent minoritetsspråklige elever.

Les hele saken med abonnement