Kommentar

Vi må agere eller bli forbikjørt!

  • Anette Mellbye

«Vi står overfor en massiv endring i hvordan oppgaver skal løses, i og utenfor mediebransjen», skriver Anette Mellbye, adm.dir. i Aftenposten Mobil. Foto: Tor G. Stenersen

Teknologiskiftet. Digitalutviklingen åpner enorme muligheter for ny verdiskapning.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Statssekretær Bjørn Haugstad uttalte til NRK tirsdag at en viss treghet i omstillingen av utdanningssystemet er en fordel – også når det gjelder teknologikompetanse. Han forklarer det med at «også i etterspørselen av teknologikompetanse – vil det være konjunktursvingninger». Hørte jeg riktig?

Han og jeg må leve i to fundamentalt forskjellige verdener. Men så har da også mediebransjen stått i endring lenge.

Vi står midt i det.

Og selv for oss som er så tett på, er det vanskelig å se. Men endringene er dyptgripende. De skjer i et enormt tempo.

Fundamental endring

Vi snakker ikke om et trendskifte, vi snakker om en fundamental endring, et sosiologisk skifte, en klasebombe som blåser fra hverandre hvem vi er, hvordan verden er organisert, hvordan vi ser oss selv, og hvordan vi lever.

Slik ser mediebransjen, her beskrevet av Katharine Viner, sjefredaktør i The Guardian, endringen vi står midt inne i nå.

Beskrivelsen er ingen tabloid skildring, ei heller er den representativ kun for mediebransjen. Det samme vil skje i bransje etter bransje.

Forretningsmodellen som for vår del hadde vært gyldig i mer enn 100 år, rives fra hverandre. Ikke i ett stort Big Bang, men gradvis og over tid. For fra nå av skal alle forretningsmodeller omskrives i kode.

PC og Internett har vært her lenge, men først da smarttelefonen gjorde internett tilgjengelig for alle, da skytjenester gjorde det unødvendig å investere i dyre servere, og da open source gjorde programvare gratis tilgjengelig for alle, begynte endringstakten for alvor å øke. Inngangstersklene ble lavere, og trusselen om erstatningsprodukter ble reell.

Eksponentiell utvikling

Og når faktorer som alltid-påkoblet-via-mobil, software som muliggjør kunstig intelligens, maskinlæring og «big data», sensorer, og roboter og 3D-printere endelig er på plass – og de i tillegg spiller sammen – da kan vi snakke om en utvikling som er eksponentiell.

Fra nå av eskalerer utviklingstakten – ting vil gå fortere og fortere.

Endringstakten i mediebransjen er enorm, og over tid har vi forstått at vi ikke kan velge om vi vil bli digitale. Teknologiutviklingen er et faktum. For å sitere Douglas Adams: «Teknologi er et ord som beskriver noe som enda ikke fungerer som det skal». Når teknologi fungerer som den skal, blir den usynlig.

Forretningsmodellen vår tilhører den analoge verden. Vi har forstått at vi må bedrive sunn avvikling fra eksisterende forretningsmodell, vi har forstått at fra nå av må vi være i en tilstand av kontinuerlig endring. Vi har forstått at transformasjonen er «always on», at den går ikke over.

Kompetanseunderskudd

Vi står overfor en massiv endring i hvordan oppgaver skal løses, i og utenfor mediebransjen. Offentlig sektor og næringsliv, ja, selv analoge bransjer som taxinæringen og hotellbransjen blir redefinert til programvareselskaper. Alt skal digitaliseres, også utdanning. Kompetanseunderskuddet er – og kommer til å bli – enormt.

Skal Norge lykkes med denne transformasjonen, må det opprettes flere studieplasser innen teknologi og IT. I tillegg må programmering inn i grunnskolen. I dag får kun 5 prosent av norske elever tilbud om kodekurs. I Sverige er det foreslått å gjøre koding til fagtilbud i alle skoler, og England har innført programmering gjennomgående fra første trinn.

Kodeferdighet er allmenndannelse for fremtiden: Barn lærer ikke å kode for å bli programmerere, like lite som de lærer å skrive fordi alle skal bli forfattere. Digitalutviklingen åpner enorme muligheter for ny verdiskapning. Kodekunnskap er en forutsetning for å gripe an disse mulighetene.

Teknologiskiftet er ikke en trend som går over, den rekonfigurerer det meste omkring oss. Og behovet for teknologikompetanse vil være kritisk i lang tid fremover. Som gründerne av Spotify bekymringsfullt skriver i deres åpne brev til svenske politikere: «Vi måste agera eller bli omsprungna!»

Les mer om

  1. Teknologi