Året me alle kanskje (berre kanskje) forstod litt meir av sjukdom

  • Anne Gunn Halvorsen
Anne Gunn Halvorsen er spaltist i Aftenposten.

Eg veit ikkje korleis langtidssjuke har det, men eg håper eg forstår litt meir av det no.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er mange me ikkje høyrer så mykje frå.

Dei sjuke for eksempel, er ofte til stades berre gjennom statistikk og framskrivingar. Det er lett å akseptere at det er slik. Dei er jo sjuke, og det er mykje å be om at dei skal kare seg til eit debattstudio eller skrive romanen om sitt liv.

Les hele saken med abonnement