Én ting skurrer når Norge vaksinerer gamle først

  • Joacim Lund

Folkehelseinstituttet vet simpelthen ikke hvor godt vaksinene virker på de eldste.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Her kommer et stort paradoks:

Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikke prioritere å vaksinere folk i områder med mye smitte. Det begrunnes med at det ikke finnes solid dokumentasjon på hvor effektivt vaksinene begrenser smittespredning i samfunnet.

Les hele saken med abonnement