Kommentar

Slik vurderte vi publisering av gradert informasjon

Det skal være trygt å gå til Aftenposten med informasjon som i utgangspunktet ikke er tenkt for våre øyne og ører.

  • Tone Tveøy Strøm-Gundersen
    Tone Tveøy Strøm-Gundersen
    Nyhetsredaktør i Aftenposten
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Foto: ALI OWIDHA / X03690

Denne uken har Aftenposten fått flere spørsmål om publiseringen av gradert informasjon om norsk våpeneksport. Vi begrunnet vurderingene i en kort tekst som ligger ved artikkelen, men spørsmålene gjør det naturlig å utdype. Nasjonal sikkerhetsmyndighet varslet fredag at de oppretter en tilsynssak som følge av det de mener er brudd på sikkerhetsloven.

Kort forklart tar saken utgangspunkt i et vedlegg til en rapport fra Riksrevisjonen om at Utenriksdepartementet hadde klar mistanke om at norsk våpen og ammunisjon ble brukt i borgerkrigen i Jemen. Likevel innvilget UD eksportlisenser for salg av norsk våpen og ammunisjon dit.

Utenriksdepartementet har hemmeligstemplet dokumentet etter sikkerhetslovens paragraf 5–3. Begrunnelsen er at Norges nasjonale sikkerhetsinteresser er truet dersom vedlegget, som kun omhandler våpeneksport til Emiratene, blir offentliggjort. Både Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og Riksrevisjonen har bedt Utenriksdepartementet avgradere dokumentet.

Hvordan kan da Aftenposten publisere det?

Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten Foto: AFTENPOSTEN

Vi må gjøre egne vurderinger

Slik virker en fri og uavhengig presse. Til journalister og mediehus kommer det informasjon som ikke i utgangspunktet var tenkt for vår øyne eller ører og heller ikke tenkt ut i offentligheten. Aftenposten ville aldri sagt prinsipielt nei til det. Men det er ikke opplagt at vi publiserer innholdet.

Redaksjonen behandler informasjonen i rapporten på lik linje med annet kildemateriale vi får tilgang til. Det vil si at vi må vurdere om informasjonen som står der har stor offentlig interesse, vurdere og kontrollere opplysningene som kommer frem og være kildekritiske. Vi må vurdere potensiell skade, blant annet for menneskeliv.

Våre folkevalgte på Stortinget har laget strenge regler for norsk våpeneksport. Det er vår oppgave å kontrollere om forvaltningen følger reglene, og offentligheten har krav på å vite.

Kildevernet er absolutt

Omtale av lekkasjer er en god anledning til å minne om det viktigste og aller mest grunnleggende prinsippet for mediene.

Vær Varsom-plakatens punkt 3.4. er slik: Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.

Aftenpostens kilder skal være trygge på at vi verner dem. Folk skal kunne komme med informasjon til oss som myndighetene forsøker å holde unna.