To menn uten ryggrad

Først rotet de seg borti en dømt overgriper. Så angriper de avisen som stiller spørsmål om det.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I slutten av august sendte jeg den første e-posten. Siden har jeg sendt flere. Og ringt. Og lagt igjen meldinger på mobilsvareren til kommunikasjonskoordinatoren i tenketanken International Peace Institute (IPI) i New York. Jeg har bedt om et intervju med sjefen der, Terje Rød-Larsen.

Spørsmålene jeg ønsker å stille Rød-Larsen, er blant annet:

Les hele saken med abonnement