NHO burde revitalisere kapitalismens grunnprinsipper

Også skattepakken til oljeindustrien var en del av det grønne skiftet, skal vi tro NHO, skriver professor Einar Lie.

Statlig støtte er i dag en av de enkleste veiene til gode resultater for næringsliv.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Næringspolitikk er vanskelig, særlig i krisetider. De fleste vil være enige i et prinsipp om at vi bør bøte på skadelige virkninger av en kraftig nedtur, samtidig som vi legger grunnlaget for ny vekst.

I praksis får det første nesten alltid forrang, av gode grunner. Politiske og administrative prinsipper om rettferdighet, likebehandling og forutsigbarhet trekker i retning av å støtte noen på bakgrunn av resultater oppnådd i fortiden.

Les hele saken med abonnement