Kommentar

NHO burde revitalisere kapitalismens grunnprinsipper

Statlig støtte er i dag en av de enkleste veiene til gode resultater for næringsliv.

Også skattepakken til oljeindustrien var en del av det grønne skiftet, skal vi tro NHO, skriver professor Einar Lie. Foto: Olav Olsen

  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Næringspolitikk er vanskelig, særlig i krisetider. De fleste vil være enige i et prinsipp om at vi bør bøte på skadelige virkninger av en kraftig nedtur, samtidig som vi legger grunnlaget for ny vekst.

I praksis får det første nesten alltid forrang, av gode grunner. Politiske og administrative prinsipper om rettferdighet, likebehandling og forutsigbarhet trekker i retning av å støtte noen på bakgrunn av resultater oppnådd i fortiden.

Les hele saken med abonnement