Den kunstglade rikmannens blikk | Frank Rossavik

Christen Sveaas setter sitt preg på kunstlivet i Norge.

Christen Sveaas’ siste kunstdonasjon illustrerer hvor viktige de private samlerne er blitt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Finansmann Sveaas donerer kunst for én milliard til en kunststiftelse som bærer hans navn. Derfra skal verkene lånes ut til museer. Mye vil sikkert dukke opp på det private kunstmuseet Kistefos på Jevnaker, også Sveaas’ verk.

Kunsten forsvinner formelt ut av hans hender og skal forvaltes av andre. Hvor reelle slike skiller er, kan diskuteres, men det får bli en annen gang.

Les hele saken med abonnement