En rettsskandale av dimensjoner | Andreas Slettholm

Det er utrolig hvis en tilfeldig dommer har avdekket at EØS-avtalen bestemmer over norske trygdeutbetalinger.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hvor skal man starte?

Med de 48 uriktige dommene som er avsagt for trygdebedrageri, hvorav de aller fleste har ført til at folk må i fengsel?

Les hele saken med abonnement