Kommentar

Budsjett uten snarveier

 • Thomas Boe Hornburg
  Thomas Boe Hornburg
Alt tyder på at Ap og Raymond Johansen (t.v.) innen kort tid vil ta over byrådsmakten i Oslo fra Høyre og Stian Berger Røsland.

Hvor mye lærte Raymond Johansen egentlig av Jens Stoltenberg? I høst får vi svaret.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Etter alt å dømme er det Ap, SV, Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Rødt som skal sikre Oslo kommune et budsjett for neste år.

Det sittende byrådets forslag fra onsdag er derfor bare det: Et forslag.

Mye vil bli som det avgående byrådet foreslår.

LES OGSÅ:

Les også

Her er byrådets grønne Oslo-plan

Som i rikspolitikken vil en påtroppende (by)regjering kun rekke å gjøre noen, symbolsk viktige endringer i det budsjettet de arver.

Endringer på tre uker

Tiden er kort.

«I realiteten har vi ikke mer enn to, tre uker på oss etter at et nytt byråd er på plass 21. oktober», sier en sentral Ap-kilde.

Men det aller vanskeligste for de rødgrønne i Oslo de neste fire årene blir nettopp budsjettpolitikken.

Ap har lovet å bruke betydelig mer penger på store velferdsområder som hjemmepleietjenesten og barnehager. SV vil ha gratis aktivitetsskole for alle barn. MDG vil ha «kraftig utbygging av kollektivtrafikken». Rødt vil kjøpe kommunale boliger i stor stil. Blant annet.

Det blir derfor krevende for de rødgrønne å få råd til alt og bli enige om prioriteringene. Derfor blir selv budsjettoppvarmingen denne høsten svært interessant.

Eiendomsskatt kommer kjapt

De rødgrønne vil bli enige om å innføre eiendomsskatt så fort som mulig. De trenger pengene.

Men full innføring av skatten rekker ikke Johansen & Co. før neste år. Næringseiendom skal først takseres. Og loven krever en lav skattesats på to promille for boliger første år.

LES OGSÅ:

Les også

Aftenposten mener: Et grønnere Ap bør søke mot sentrum

Derfor er ikke eiendomsskatten i nærheten av å gi de rødgrønne rom nok til sine mange ønsker.

Det gir Ap i Oslo en rolle som bremsekloss. Det er en rolle som er like kjent for partiet nasjonalt som det er nytt for Ap i hovedstaden.

Investeringer gir seg selv

For enkelt blir det ikke.

Befolkningen i Oslo vokser så hurtig at mye i investeringsbudsjettet gir seg selv. Flere skoler må bygges. Kollektivtransporten må bygges videre ut.

Her er det ikke mye rom for store omprioriteringer.

Blågrønne prioriteringer ligger fast

Det borgerlige byrådet har heller ikke gjort det lett for de rødgrønne som skal overta.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) øker for eksempel driftsutgiftene til skolen mer enn varslet i fjor. Hans største enkeltsatsning er 2,3 milliarder kroner til kjøp av flere kommunale boliger.

Byrådspartienes siste budsjett synes generelt å gi de rødgrønne få steder å gå hvor de kan hente mye penger til egne satsinger.

Harrybudsjettering

De alternative budsjettene for Ap og SV for i fjor viser også at de to partiene i opposisjon har hatt få ideer til reelle omprioriteringer.

Pengemangelen vil for Ap & Co. oppleves som akutt. Allerede i høst.

I rikspolitikken ville anklagene haglet om at partiene tar snarveier, bedriver «harrybudsjettering».

I Oslo fikk Ap og SV i fjor sine budsjetter til å gå (bedre) i hop gjennom store og luftige innsparinger som redusert konsulentbruk,bedre prosjektstyring og omorganisering av Oslo Sporveier.

Begge budsjetterte med over hundre millioner kroner i innsparinger på slike usikre områder.

Påplussninger innen velferd og kollektiv

I et driftsbudsjett på 51,8 milliarder kroner er det alltid penger å hente.

Derfor vil det endelige budsjettet inneholde mer penger til utvalgte områder som :

 • Økt bemanning i hjemmepleietjenesten
 • Flere barnehageplasser
 • Redusert betalingfor aktivitetsskole i utvalgte bydeler
 • Økte bevilgninger til kollektivtransport og til sykkelstier
 • Mer penger til bydelenes «rammebudsjett», som ikke vokser i takt med befolkningsveksten neste år

I Stoltenbergs ånd?

Men pengemangelen vil for Ap & Co. oppleves som akutt. Allerede i høst.

Nasjonalt ser Ap på seg selv som en garantist for en ansvarlig økonomisk politikk.

Gjennom sitt lange samliv med Jens Stoltenberg i partiledelsen har Raymond Johansen blitt utsatt for store doser med budsjettpolitisk snusfornuft.

Nå får vi se om han tar med seg det stoltenbergske Aps skikkelighet også inn i Oslo-politikken.

Mange fristende snarveier

Det vil nemlig bli fristende å få regnestykket til å gå opp med knep som å budsjettere med «bedre prosjektstyring». Eller øke en gjeld som allerede stiger kraftig. Eller tappe av oppsparte fond. Eller redusere lite synlig buffere i budsjettet som gjør kommunen og bydelene i stand til å takle uforutsette endringer i rentekostnader og skatteinntekter.

De rødgrønne partiene ble valgt på tallrike løfter om å bruke mer penger på mye.

Denne høsten må de også vise at de kan prioritere — og budsjettere uten å ta snarveier.

Les også

 1. Oslos gjeld vil doble seg på fire år

 2. Byrådet vil bruke 2,3 mrd. på å kjøpe flere kommunale boliger

 3. Dette betyr det nye Oslo-budsjettet for deg

 4. Kutter hele Oslo-støtten til Human Rights Service

 5. Kutter i støtten til Røde Kors' «Flyktningeguiden»

Les mer om

 1. Kultur