Krigen tvinger Kina til å velge side

Kinas leder, Xi Jinping, vinker til tilskuerne i Folkets store hall i Beijing.

Gir Kina våpenhjelp til Russland, faller et nytt jernteppe ned mellom øst og vest. Det må ikke skje.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er straks et år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Kinas leder, Xi Jinping, er i en skvis. Kina har sterk interesse av å være på godfot med Vesten og deres allierte. Til hvilke land selger Kina varene sine? Først og fremst til USA. Dernest til Hongkong, Japan, Sør-Korea og ikke minst EU. Ikke så mye til Russland.

Men Kina produserer ikke alt i verden på egen hånd. Landet må importere en del også. For eksempel råolje, gass, gull og jernmalm. Alt sammen kan Kina kjøpe fra Russland. Og selv slike dyrebare varer kan man forhandle prisen på når selgeren er ute i kulden.

Les hele saken med abonnement