Kvinnelige prester i Bjørgvin sliter med reaksjonære mannlige kolleger

Skal kirken fortsette å tåle aktive kvinneprestmotstandere? Spørsmålet kan avgjøre bispevalget i vest.

Snart avgjør Kirkerådet hvem som blir ny leder av Norges største bispedømme, Bjørgvin (Vestland). Alle tre gjenstående kandidater er kvinner. Bjørgvin vil altså få sin første kvinnelige biskop.

Men hvem av dem? Den rådgivende voteringen ga ingen klar pekepinn. Sogneprest i Birkeland (Bergen) Kjersti Gautestad Norheim fikk flest stemmer, men marginen var liten. Nummer to ble domprost i Nidaros (Trondheim) Ragnhild Jepsen. Sunniva Gylver, prest i Fagerborg (Oslo), ble nummer tre.

Les hele saken med abonnement