Kommentar

Inge D. Hanssen: Få beviser støtter opp om Peter Madsens forklaring

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)
Hva skjedde egentlig om bord i ubåten til Peter Madsen? Spørsmålet rettens medlemmer må stille seg, er om Kim Wall døde av gassforgiftning etter at hun var knivstukket flere steder på kroppen, skriver Inge D. Hanssen.

KØBENHAVN (Aftenposten): Onsdag faller dommen mot Peter Madsen i Københavns Byret.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Under hele politietterforskningen og rettssaken her i København har ubåtskipperen Peter Madsen hatt et troverdighetsproblem.

Det er ikke uvanlig i straffesaker.

Spørsmålet er likevel om den danske påtalemyndigheten kan bevise ut over enhver rimelig tvil at Madsen drepte og parterte den svenske journalisten Kim Wall om bord i ubåten Nautilus 10. august i fjor.

Mandag er det klart for avsluttende prosedyrer fra aktor og forsvarer.

  • Peter Madsen sendte en hyggelig SMS til ekskona like etter Kim Walls død: – Jeg er ute på eventyr.

Kvelning eller halshugging

Etter å ha sett og hørt det meste av bevisførselen er det lett å konkludere med at det ikke er mange objektive funn som støtter opp om Madsens forklaring om at Kim Wall døde som følge av en gasslekkasje om bord i ubåten.

Aktors beste kort er uten tvil rettsmedisinerne. Deres erklæring nærmest smadrer Peter Madsens forklaring.

Patologene kan ikke konkludere med en sikker dødsårsak, men mener at det er mest nærliggende å tro at den svenske journalisten døde som følge av kvelning eller halshugging.

Innrømmer knivstikking.

Samtidig kan rettsmedisinerne med høy grad av sannsynlighet konkludere med at hun ble påført knivstikk i hodet og brystet mens hun ennå var i live. Obduksjonen viste også at Kim Wall ble påført 15 knivstikk i underlivet.

Disse mener de sakkyndige at hun ble påført mens hun var i live eller umiddelbart etter dødens inntreden.

Madsen forklarer at han knivstakk henne flere timer etter at hun døde i forbindelse med parteringen og tviholder på at dødsårsaken var gassforgiftning.

Betina Hald Engmark forsvarer tiltalte Peter Madsen.

Får litt drahjelp.

Madsens forsvarer får litt drahjelp fra de sakkyndige: På direkte spørsmål fra advokat Betina Hald Engmark kan de ikke utelukke gassforgiftning som dødsårsak.

På den annen side; de sakkyndige kunne ikke ha svart annerledes så lenge de ikke har vært i stand til å fastslå en klar dødsårsak fordi likdelene hadde ligget så lenge i sjøen.

Spørsmålet rettens medlemmer må stille seg er om Kim Wall døde av gassforgiftning etter at hun var knivstukket flere steder på kroppen.

Svaret gir seg selv, etter min oppfatning.

Tre forklaringer.

Så var det dette med troverdigheten, da. Peter Madsen forklarte først til politiet at han hadde satt Kim Wall i land på Refshaleøen i København.

Han endret forklaring da etterforskerne fant likdeler som man kunne fastslå var fra den svenske journalisten. Den nye forklaringen gikk ut på at Kim Wall døde fordi hun fikk en 70 kilo tung luke i hodet.

Da politiet fant hodet i sjøen, hadde det ingen skader som kunne tyde på at forklaringen var riktig.

Deretter kom forklaringen om gassforgiftning.

«Usannsynlig».

Det er en forklaring som blankt avvises av en av Danmarks mest erfarne ubåteksperter, orlogskaptein Ditte Dyreborg. Hun har avgitt en rapport på 300 sider og konkluderer med at det er «usannsynlig» at det kunne oppstå en gasslekkasje i ubåten som tok livet av Kim Wall.

Dersom Madsens forklaring er riktig: Hvorfor meldte han ikke straks fra om ulykken til politiet?

Det er et forhold som de nok har notert seg ved dommerbordet.

Jakob Buch-Jepsen er aktor i saken mot Madsen.

Hvor farlig?

Forrige rettsdag var torsdag 5. april. Da ble ikke aktor Jakob Buch-Jepsen ferdig med å lese opp erklæringen fra de rettspsykiatrisk sakkyndige, blant annet fikk vi ikke vite hvordan de sakkyndige vurderer Madsens farlighet:

Er han fremdeles farlig? Er det fare for at han kan begå nye alvorlige forbrytelser dersom han slippes på frifot?

Det er grunn til å tro at psykiaterne har svart ja på begge spørsmålene.

Uten en slik psykiatrisk ryggdekning kunne ikke aktor, allerede da han tok ut tiltalen, varsle at han vil legge ned påstand om livsvarig fengsel, subsidiært forvaringsstraff.

Onsdag får vi etter planen vite hva dommerne mener.


Les flere kommentarer om ubåt-drapet av Inge D. Hanssen:

Les mer om

  1. Drap
  2. Kim Wall
  3. Peter Madsen
  4. København