Kommentar

Leserne burde fått vite mer om Årets Osloborger | Espen Egil Hansen

  • Espen Egil Hansen
    Espen Egil Hansen
    Sjefredaktør
Mohsan Raja ble stemt frem til Årets Osloborger 2015. Etter prisutdelingen har kritikken vært sterk.

Årets Osloborger kan ha kontroversielle meninger. Men Aftenposten burde gjort en bedre jobb med å undersøke alle kandidatene før årets kåring.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kåringen av Årets Osloborger har vakt sterke reaksjoner.

Mohsan Raja, som vant avstemningen, har uttrykt seg sterkt negativt til homofili på sin Facebook-side. Det siste døgnet er han også blitt kritisert for andre ytringer, og i arbeidet med flyktninger på Tøyen har han vært en kontroversiell person. I dag har Raja fortalt Aftenposten om en kriminell fortid.

Les egen sak:

Les også

Årets Osloborger: «Jeg har en fortid som jeg ikke er stolt av»

Utgangspunkt i konkrete handlinger

Aftenposten visste ikke om Rajas ståsted i homofilispørsmålet. I likhet med de andre kandidatene på listen har han ikke vært med på en kåring over hvem som har de beste og mest samlende verdiene i Oslo. Han har vært med på en kåring som ofte tar utgangspunkt i konkrete handlinger som har gagnet Oslo, på en eller annen måte, i 2015.

Espen Egil Hansen.

Det er leserne som sender inn forslag til Aftenposten på folk de mener har gjort en innsats som bør belønnes. På den måten fikk Frode Kyvåg i fjor prisen for sin innsats for Norway Cup, Bækkelagets Sportsklub og et inkluderende samfunn, mens Christian Ringnes i 2013 ble stemt frem fordi han ga Oslo en ny kunstpark.I år var Mohsan Raja og hans gruppe som hjelper asylsøkerne på Tøyen, blant dem som fikk flest nominasjoner. Natt etter natt sørget Raja og «Nattevaktene på Tøyen» for mat, omsorg og varme klær til asylsøkerne som kom til Politiets utlendingsenhet på Tøyen.

Burde sjekket grundigere

Under nominasjonsprosessen gjorde Aftenposten en sjekk av de forskjellige kandidatene. Denne sjekken burde vært grundigere, fordi leserne da ville hatt et bedre utgangspunkt da de skulle avgi sin stemme.

sjekken burde vært grundigere, fordi leserne da ville hatt et bedre utgangspunkt når de skulle avgi sin stemme.

I likhet med andre kandidater på listen har ikke Raja vært en offentlig person som har deltatt i samfunnsdebatten. Han har, som mange andre, en åpent tilgjengelig Facebook-side hvor han legger ut bilder av barna sine, deltar i enkelte diskusjoner og deler ting han liker. Hvilke standpunkter og verdier skal virke diskvalifiserende for vurderingen av hans arbeid på Tøyen i høst?

Dette er ikke et enkelt landskap å bevege seg inn i for en redaksjon som først og fremst har som mål å bruke kåringen til å løfte frem enkeltpersoner som har utgjort en positiv forskjell i året som gikk.

Fortjener Raja prisen når han har formulert seg som han har gjort, og når han ikke svarer bedre enn han gjør når han blir utfordret?

Ikke diskvalifisert

Hans bidrag på Tøyen er et godt eksempel på hvordan man kan bidra til byen og menneskene som oppholder seg her. Aftenposten er sterkt uenig i enkelte av synspunktene Raja har gitt uttrykk for på Facebook, men vi mener ikke de diskvalifiserer ham fra å være en kandidat som leserne kan stemme på.

Hans bidrag på Tøyen er et godt eksempel på hvordan man kan bidra til byen og menneskene som oppholder seg her

Men skal kåringen ha legitimitet, må leserne som engasjerer seg i den oppleve at de er godt informert. Det opplever flere lesere at de ikke har vært, og det beklager vi.

Et ekstra ansvar

Vi kan aldri ha som mål at Årets Osloborger skal være det perfekte mennesket, en person med verdier som alltid treffer det store flertallet, eller en rutinert debattant, og som svarer elegant på alle utfordringer. Da blir kåringen noe annet enn det den er ment å være. Det er en styrke ved kåringen at også ukjente mennesker, som ikke er ferdig saumfart av offentligheten, kan bli nominert og stemt frem. Men det pålegger oss et ekstra ansvar for å ettergå personene som spilles inn i kåringen.

Les også:

Knut Aastad Bråten:

Les også

Kvifor tek du ikkje like godt avstand frå dei tidlegare utspela dine om homofile, Mohsan Raja?

Ivar Staurseth:

Les også

Ikke mitt års osloborger

Nyhetssak:

Les også

  1. Kraftige reaksjoner mot Årets Osloborger

Les mer om

  1. Kultur