Kommentar

Cappelen har papir på tvilsom troverdighet

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Gjermund Cappelen og hans forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett mandag. Jan Tomas Espedal

Hvor er alle pengene blitt av?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Storsmugleren Gjermund Cappelen er uten tvil aktoratets viktigste vitne. Det er han som trekker Eirik Jensen inn i saken som korrupt politimann.

Jensen benekter alt. Han har ikke gjort noe ulovlig, sier han. Alt er bare oppspinn fra Cappelens side.

Hvem skal de arme dommerne tro på?

 • Eirik Jensen-saken på tre minutter: Historien om Eirik Jensen, fra polititopp til korrupsjons- og narkotikatiltalt.

Ytterligere bevis.

Jeg tror neppe riksadvokaten ville ha beordret tiltalte mot Jensen på bakgrunn av Cappelens forklaring alene. Det må nødvendigvis være ytterligere bevis som etter aktoratets mening støtter opp om Cappelens forklaring.

Det kommer assisterende leder for spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe, helt sikkert inn på når hun holder sitt innledningsforedrag tirsdag.

Uansett er vi i den enestående situasjon at politiets hovedvitne har papir på at han nærmest er uten troverdighet.

Tier om andre.

I november 2015 ble Cappelen kjent skyldig i innførsel og videresalg av 1,4 tonn hasj. Seks nære medarbeidere satt sammen med ham på tiltalebenken. Cappelen selv fikk ikke utmålt straff. De seks andre ble til sammen dømt til fengsel i 63 år og seks måneder.

I dommen heter det at Cappelen ikke ville forklare seg om andre og stort sett besvarte spørsmål med «ingen kommentar». Først etter at de andre tiltalte hadde forklart seg for retten, bekreftet han deres versjon.

Retten legger Cappelens forklaring til grunn når det gjelder hans egen befatning med hasjen. Ut over dette er hans forklaring, ifølge retten, klargjørende på enkelte punkter, men har liten selvstendig bevisverdi. Videre heter det i dommen:

«Retten legger derfor ingen vekt på Cappelens forklaring når han nærmest frifinner medtiltalte eller når han forklarer seg sammenfallende med medtiltalte om hvilket kvantum den enkelte har kjøpt».

I den forrige saken uttalte han seg altså ikke om sine medtiltalte før han hørte hva de selv sa i retten.

Spørsmålet både retten, og ikke minst Jensens forsvarere derfor vil ha svar på, er hvorfor Cappelen villig vekk forteller om den rollen Jensen angivelig skal ha hatt som korrupt politimann.

Skjulte formuer.

Et annet sentralt spørsmål: Hvor er det blitt av alle pengene?
Politiet har beslaglagt kontanter og verdier for ca ti millioner kroner hos Cappelen.

Samtidig sier førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i sitt innledningsforedrag at det er naivt å tro at politiet har funnet alle pengene Cappelen sitter igjen med etter sin omfattende kriminelle virksomhet.

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim og Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett mandag. Dan P. Neegaard

Påtalemyndigheten mener at Cappelen har omsatt hasj for mellom én og to milliarder kroner – et ufattelig beløp.

Etter aktors oppfatning kan Cappelen ha en skjult formue et eller sted, kanskje i utlandet. Det er noe politiet fremdeles etterforsker, men dette er ingen enkel etterforskning.

Selv har aktor tatt høyde for at det kan dukke opp flere penger. I tiltalebeslutningen varsler han om at han vil legge ned påstand om inndragning på 825 millioner kroner!

Noe høyere inndragningsbeløp har neppe tidligere vært presentert for noen norsk rett.

Betaling til Jensen.

Ifølge tiltalen skal Jensen ha mottatt 2,1 millioner kroner for tjenestene han skal ha utført for Cappelen i forbindelse med innførsel av 13,9 tonn hasj.
Rundt regnet tilsvarer det 150 kroner pr. kilo i fortjeneste til Jensen.

I politiavhør hevder Cappelen at han betalte Jensen 500 kroner pr. kilo – samme pris han betalte sine to nærmeste medarbeidere i hasjligaen. I så tilfelle skal Jensen ha mottatt om lag syv millioner kroner.

Er Eirik Jensen skyldig, må også han ha en skjult formue et eller annet sted.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel