Kommentar

Arbeiderpartiet ut av skammekroken

  • Thomas Boe Hornburg
    Thomas Boe Hornburg
    Politisk rådgiver i Arbeiderpartiet

grødum 1704 kopi.jpg

Støres landsmøtetale. Den siste uken har Ap fremstått både uten hjerte og uten ryggrad. Derfor var lettelsen så stor over at Ap vil ta imot flere Syria-flyktninger.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

afp000809870-epTmM4pCvs.jpg Foto: Carl Martin Nordby

I asylbarnsaken har to ting gått galt for Ap på en gang.Etter at de borgerlige partiene ble enige for en uke siden har Ap fremstått som både urimelige strenge og svært vinglete. Uten hjerte, uten ryggrad.

Torsdagen begynte derfor skjevt og tidlig for Jonas Gahr Støre.

På Politisk kvarter på NRK forsøkte Aps partileder forgjeves å slå tilbake.

Men ikke ble han kvitt stempelet Ap har fått som det strengeste partiet i innvantjerndringspolitikken. Og ikke klarte han å svare forståelig på hvorfor Ap i påsken snudde i spørsmålet om å gi den nye forskriften om lengeværende barn tilbakevirkende kraft.

Talen Støre holdt til Aps landsmøte kan sees mot denne bakgrunnen.

Han ville korrigere inntrykket av seg selv som tåkefyrste. Stilen var derfor uvanlig nøktern, de konkrete løypemeldingene i politiske saker mange.

Og Støre ville ta Ap ut av skammekroken som partiet har havnet i etter asylbarnsaken. Forslaget om 10.000 syriske kvoteflyktninger bidrar mye til det.

Nå flytter innvandringsdebatten igjen over på borgerlig side. Der kan den igjen skape store politiske problemer for Erna Solberg og co.

Flyktninger høstet applaus

Støres tale inneholdt riktignok noen luftige svev. « Vi kan bli til Dem og Oss », sa han og hørtes mest ut som han leste fra bind seks i Karl Ove Knausgårds Min Kamp .

Men først og fremst var det ikke tenkeren Støre vi fikk høre torsdag. Det var politikeren.

Og den mest konkrete nyheten han hadde på hjertet var løftet om at Norge i år og neste år skal motta 10.000 syriske kvoteflyktninger.

Det er mer enn en dobling. Det koster minst to milliarder kroner.

Men landsmøtet elsket det.

Ap-delegatene slet gjennom hele talen med å forstå når en nøktern Støre fortjente litt applaus. Men da han ønsket flere Syria-flyktninger velkomne til Norge reiste delegatene seg og trampeklappet.

Asylbarnsaken handler om hvem som skal ut. Kvoteflyktninger om flere som skal inn. Det er to helt ulike innvandringssaker.

Men likevel: Ap var ute av skammekroken. Ap vil gjerne være strenge. Men ikke strengest.

Og med på kjøpet får Ap altså sendt ballen tilbake på de borgerliges banehalvdel.

Frp vil stritte imot.

Men Venstre har allerede vedtatt det samme som Ap nå går inn for. KrF har neppe noe annet valg enn å gjøre det samme. Skjer det må de borgerlige partiene sette seg ned igjen. Sentrumspartiene har i samarbeidsavtalen bundet seg til å diskutere alle saker som koster mye penger med Regjeringen før de eventuelt er utro med Ap i Stortinget.

Med andre ord: Fortsettelse følger.

Kjente skritt i ny retning

Støres tale var også en løypemelding fra prosesser for å fornye Aps politikk. De har pågått siden Støre tok over som partileder for ti måneder siden.

Talen illustrerte godt hvor Støres Ap er på vei.

Ap under Støres ledelse vil gjøre mer i den nasjonale, ikke først og fremst den internasjonale, klimapolitikken. Men tiltakene bringer foreløpig ikke Ap i en annen retning enn de borgerlige partiene. Det viktigste forslaget Støre hadde med seg til Folkets Hus var at fondet for klimateknologi skal økes til 100 milliarder kroner innen 2017. Da Høyre holdt sitt siste landsmøte var mer penger til det samme fondet også Høyres viktigste bevis på at de vil satse mer i klimapolitikken.

På kunnskapsområdet er Ap også i bevegelse. Det har vært vanskelig å se forskjell på Høyre og Ap her. Men Ap er på vei mot en skolepolitikk som setter flere lærere foran bedre lærere.

«Høyre mener at det største problemet i norsk skole er at lærerne mangler kunnskap. Vi mener at det største problemet er at lærerne mangler tid», sa Støre.

Og til slutt: På helseområdet fikk vi igjen flere påminnelser om at Støres Ap beveger seg. Kampen mot salt og søtt, fylla og latskap, rus og folkehelse, er viktigst.

Maktesløse uten samarbeid

«Snakk godt og grundig med dem som kan bidra til samarbeid», avsluttet så Støre. Det hjelper Ap lite om de er store dersom partiet står alene. Det gjelder lokalt. Og nasjonalt.

I 1985 fikk Ap formidable 40,8 prosent i oppslutning. Det er omtrent der Ap ligger på meningsmålingene nå. Likevel glapp regjeringsmakten for Ap. Kåre Willoch fortsatte som statsminister fordi Ap manglet partier å samarbeide med.

SV ligger nede for telling. Talen til Støre kan derfor også leses som en utstrakt hånd til KrF — og Sp. Kamp mot alkoholmisbruk og økt lærertetthet er musikk i Knut Arild Hareides ører. Og Støre gikk oppsiktsvekkende langt i kritikk av kommunereform, politireform og høyskolereform. Han omtalte det som «et såkalt reformarbeid» som mest av alt bidrar til uønsket sentralisering.

Slikt liker mange i KrF og alle i Sp.

Da Syria-forslaget ble lansert, reiste delegatene seg fra stolene og klappet iherdig. De var ute av skammekroken.

Les mer om

  1. Kultur