Havets skumle hevn | Ole Mathismoen

For fire uker siden fikk vi en ny gutt. Han skal vokse opp på en klode som blir både trangere og varmere.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hans generasjon vil være helt avhengig av havet for å overleve. Bare med storstilt ny matproduksjon i havet kan det produseres nok mat til å unngå global hungersnød med mer konflikt og krig.

Det foregår mye viktig forskning og utvikling for hvordan vi kan hente både menneskemat og dyremat fra havets enorme proteinlager.

Les hele saken med abonnement