Kommentar

Islam Nets jihad er et sunnhetstegn | Andreas Slettholm

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Fahad Qureshi leder den svært konservative muslimske organisasjonen Islam Net, som han selv var med på å grunnlegge i 2008. I sin nye video ser han direkte inn i kameraet mens han oppfordrer norske muslimer til å «komme seg ut på slagmarken». Foto: Skjermdump fra YouTube

Å erklære jihad mot trosfeller er en uvanlig debattform, for å si det forsiktig. Men det viser at også bokstavtro muslimer lar seg påvirke.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er fantastiske tider for det norske, muslimske debattklimaet. Mangfoldet av stemmer og temaer er stort, kvaliteten høy, og intensiteten sterk.

Kontrasten til det offentlige ordskiftet bare for få år siden er enormt. Da var de muslimske stemmene begrenset til politikere, den til enhver tid sittende talspersonen i Islamsk Råd, samt noen få modige, og gjerne kritiske, stemmer.

Nå tar muslimer av alle slag ordet – konservative, homofile, konvertitter, feministiske, skamløse, sekulære, frafalne eller progressive. Det kan fortsatt være tøft å ytre seg i offentligheten, og unge, muslimske stemmer forteller også om trusler og utstøting. Men jo flere som tar ordet, jo mindre alene står man.

• Ett eksempel på de nye, muslimske stemmene er Nancy Herz’ mye omtalte innlegg i Aftenposten fra april: «Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå»

Vil ha åndelig krig

I ett hjørne av dette store debattrommet kjemper den bokstavtro ungdomsorganisasjonen Islam Net sin nylig erklærte jihad.

Budskapet, formidlet av leder Fahad Qureshi gjennom en timelang Youtube-tale, er at samfunnsdebattanter som Shoaib Sultan, Linda Noor og Ali Chisti har en så forferdelig islamforståelse at muslimer flest bør gå til åndelig krig. Det er et svar på at de ovennevnte har kalt Islam Net ekstremistiske og ment at deres bokstavtro islamsyn kan bidra til radikalisering.

Debatten ble utløst av Qureshis egen kronikk i VG. Der forteller han at han mener at utro prinsipielt bør steines i en islamsk stat, mens han er blitt usikker på hvorvidt straffen for homofil sex er dødsstraff eller ikke.

Tvilsomme påstander

Islam Net har siden begynnelsen insistert på at de står for et helt tradisjonelt islamsyn, lik den som forkynnes i norske moskeer. Det er også derfor de navngitte kritikerne avfeies som en «progressiv sekt».

I den famøse videoen fra 2013 hevder for eksempel Qureshi at alle muslimer støtter dødsstraff for homofili og steining for utroskap. Men det er beviselig ikke sant - og Qureshi svarer med å erklære jihad.

At organisasjonen skulle representere tankegodset til det brede lag av norske muslimer, står heller ikke til troende.

Flere moskeer har tatt klar avstand til organisasjonens forkynnelse, og i den meningsrike norske islamdebatten står Islam Net påfallende alene.

  • I fjor dybdeintervjuet Aftenposten representanter for norske moskeer:Dette svarer moskéledere om sharia, misjonering og drømmen om en islamsk stat

Slappe muslimer

I den grad det finnes en «stille majoritet» muslimer i Norge, er de neppe fans av Islam Net.

Det er kanskje gruppen «slappe muslimer» som i størst grad er underrepresentert i den norske islamdebatten: De som sjelden går i moskeen, kanskje tar seg en øl i ny og ne, som kanskje har et uavklart personlig trosliv, men som likevel regner seg som muslimer.

Det kan også hende at liberale holdninger er mer utbredt enn mange forestiller seg. IMDIs Integreringsbarometer i fjor viste for eksempel at pakistanske, somaliske og bosniske innvandrere gjennomgående hadde større respekt for homofile enn polske innvandrere hadde (side 56 i denne PDF-en).

Ønsker å delta i samfunnsdebatten

Leder Qureshi skal ha honnør for sin vilje til å delta i samfunnsdebatten med standpunkter mange opplever som ytterliggående. For det er et sunnhetstegn at disse troskampene nå foregår i åpent landskap. Qureshis aller siste utspill er for øvrig å begrave stridsøksen i offentligheten, men det har motstanderne heldigvis avvist.

For nordmenn uten muslimsk bakgrunn bør det være både opplysende og betryggende å se hvor forskjellige meninger muslimer har om islam, og hvor uredde de er for å debattere disse.

Når andre muslimer angriper Islam Net svir dessuten kritikken ekstra, fordi den da berører definisjonsmakten over hva som er gangbar islamtolkning i Norge.

Veksten i antallet muslimske debattanter har åpenbart svekket hegemoniet til dem som tidligere har hevdet å representere norske muslimer - enten de heter Fahad Qureshi eller Abid Raja.

Åndelig krig med kronikker

Man skal ikke overdrive betydningen av jihaderklæringen. I praksis skal Islam Nets åndelige krig utkjempes ved hjelp av å skrive kronikker.

Det er en implisitt innrømmelse av to forhold: For det første har også Qureshi har lagt merke til hvor få allierte han har i det offentlige rom.

For det andre er det åpenbart at det offentlige ordskiftet oppleves som svært viktig for Islam Net. Når Qureshi så smått har endret mening om Guds syn på homofil praksis, må man videre tro at de mange innvendingene mot organisasjonens teologi har hatt effekt.

Nettopp derfor er det viktig å fortsette å utfordre organisasjonen. Islam Net øver fremdeles innflytelse på et ikke ubetydelig antall norske muslimer, og rekken av predikanter med uakseptable uttalelser begynner å bli vel lang.

Anklagene om at Islam Net kan bidra til voldelig radikalisering er ikke grunnløse, selv om det faller organisasjonen selv svært tungt for brystet. Men offentlig debatt virker. Velfundert kritikk kan endre selv dyptliggende overbevisninger. Også de som mener Gud vet best, merker kraften i det bedre argument.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Ser vi oss blinde på islam, vil vi aldri vinne kampen mot ekstremisme, skriver den profilerte konservative muslimen Usman Rana

Les mer om

  1. Radikalisering
  2. Jihad
  3. Dødsstraff
  4. Islam i Norge