Farvel, partyprins Andrew

Prins Andrew er ikke lenger noen kongelig høyhet.

Prins Andrew er blitt fratatt titlene. Ikke et øyeblikk for tidlig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hva skal man egentlig med et kongehus? Man trenger ikke være republikaner for å stille seg det spørsmålet. Men et slags nasjonalt samlingssymbol bør det vel være. En opphøyd familie.

Helt siden romertiden har idealet for monarken vært en kombinasjon av makt og ydmykhet. Auctoritas og pietas. Dannelse og hengivenhet. Men selv om dronning Elizabeth II har klart å holde kronen stivt på hodet i snart sytti år, har andre deler av kongehuset gjort sitt for å gi usmak i fyrstekaken. Prins Andrew er kanskje det fremste eksempelet.

Les hele saken med abonnement