Kommentar

Norge er en sterk støttespiller for Parisavtalen | Vidar Helgesen

  • Vidar Helgesen (H), klima- og miljøminister
I Nasjonal transportplan setter vi historiske mål om nullutslippskjøretøy.

Over tid vil sol og vind erstatte gass, men enn så lenge er gassen fornybarsatsningens beste venn.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Norske klimagassutslipp er på vei nedover, viser de siste fremskrivningene frem mot 2020. Dette er gode nyheter, men utslippene må ytterligere ned. Parisavtalen setter retningen.

Klimaloven slår fast hvor vi skal være i 2030 og 2050. Klimasamarbeidet med EU gir oss internasjonalt bindende kuttmål år for år. En rekke tiltak vil bidra til å nå målene: elbil-politikk, kollektivutbygging, oljefyringsforbud, grønn offentlig innkjøpspraksis, for å nevne noen.
Bjørn Stærk skriver i en kronikk i Aftenposten 7. april at Regjeringen «satser (...) fremtiden vår på at Parisavtalen skal mislykkes». Det er skivebom.

Strengt regime

Norge skal oppfylle sine forpliktelser under Parisavtalen sammen med EU. Vi blir underlagt et strengt regime med årlige rapporteringer, der vi får en økt kuttforpliktelse hvis vi ikke reduserer utslippene nok.

De norske klimagassutslippene kan deles i to: utenfor og innenfor kvotesystemet. Utslippene fra transport, jordbruk, bygg og avfall er utenfor kvotesystemet. Vi må være forberedt på at det meste av kuttet på 40 prosent i ikke-kvotepliktige utslipp må tas her hjemme. Vi er på god vei, blant annet på grunn av den vellykkede norske elbil-politikken.

Nullutslippskjøretøy

I Nasjonal transportplan setter vi historiske mål om nullutslippskjøretøy. Innen 2025 skal nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy, og nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass.

Vi må være forberedt på at det meste av kuttet på 40 prosent i ikke-kvotepliktige utslipp må tas her hjemme.

Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Jeg har ikke sett noen andre land som har så ambisiøse mål for nullutslippskjøretøy som oss. Og ingen land er kommet lenger i praksis i å elektrifisere bilparken enn Norge.

Disse målene vil bidra til å redusere utslippene fra transport, som utgjør en tredel av våre samlede utslipp.

Pålitelig kvotesystem

Utslippene fra industrien er omfattet av EUs kvotesystem, som setter et samlet tak på utslipp. Det er ikke avgjørende hvor utslippene finner sted. Utslippene innenfor EUs kvotesystem er redusert med nesten 25 prosent fra 2005 til 2014, eller fra 2,4 milliarder tonn til 1,8 milliarder tonn.

Et pålitelig kvotesystem, hvor antallet kvoter strammes gradvis inn, er verdens kanskje mest effektive klimapolitikk. Et stadig strammere kvotesystem vil tvinge frem omstilling til enda mer klimavennlige løsninger.

Norge leder an

Norge er en olje- og gassnasjon. Ifølge den europeiske tenketanken Sandbag gikk klimagassutslippene fra energisektoren i Europa ned med 4,5 prosent i fjor, hovedsakelig fordi gass erstattet kull. Over tid vil sol og vind erstatte gass, men enn så lenge er gassen fornybarsatsningens beste venn.

Det vil være olje- og gassutvinning på norsk sokkel i mange år fremover, selv om oljen ikke lenger vil være motoren i vår økonomiske vekst. Lønnsomhet og etterspørsel vil bestemme hvilke olje- og gassressurser som skal utvinnes. En strammere klimapolitikk og mer konkurransedyktig fornybar energi vil påvirke etterspørselen og lønnsomhetsvurderingene. Og det er en utvikling Norge leder an i internasjonalt.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Olesklode
  2. Parisavtalen
  3. Klimapolitikk
  4. Utslipp
  5. Vidar Helgesen