Norge er en sterk støttespiller for Parisavtalen | Vidar Helgesen

 I Nasjonal transportplan setter vi historiske mål om nullutslippskjøretøy.

Over tid vil sol og vind erstatte gass, men enn så lenge er gassen fornybarsatsningens beste venn.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Norske klimagassutslipp er på vei nedover, viser de siste fremskrivningene frem mot 2020. Dette er gode nyheter, men utslippene må ytterligere ned. Parisavtalen setter retningen.

Klimaloven slår fast hvor vi skal være i 2030 og 2050. Klimasamarbeidet med EU gir oss internasjonalt bindende kuttmål år for år. En rekke tiltak vil bidra til å nå målene: elbil-politikk, kollektivutbygging, oljefyringsforbud, grønn offentlig innkjøpspraksis, for å nevne noen.
Bjørn Stærk skriver i en kronikk i Aftenposten 7. april at Regjeringen «satser (...) fremtiden vår på at Parisavtalen skal mislykkes». Det er skivebom.

Les hele saken med abonnement