En klargjørende dom i Breivik-saken| Per Anders Madsen

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten
Anders Behring Breivik sammen med sin advokat Øystein Storrvik under rettssaken i Skien fengsel i januar.

Anders Behring Breivik er en gjerningsmann, ikke et offer. Etter lagmannsrettens dom blir det heldigvis enklere å holde fast ved denne kjensgjerningen.

Lagmannsretten gir staten full oppreisning etter den fellende dommen i tingretten i fjor. Anders Behring Breiviks menneskerettigheter er ikke krenket.

Gjennomgang av soningsregime og andre faktiske forhold er ikke særlig annerledes i den nye dommen. Men tingretten mente at de sikkerhetsmessige aspektene «har tatt overhånd». Dermed ble staten den gangen felt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMKs) forbud mot å utsette noen for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Les hele saken med abonnement