Kommentar

Derfor identifiserte vi den avdøde serieovergriperen

 • Tone Tveøy Strøm-Gundersen
  Nyhetsredaktør i Aftenposten

Lørdag kveld meldte politiet i Nordre Buskerud at de klokken 13.14 tidligere på dagen fikk melding om at en innsatt i Ringerike fengsel var blitt angrepet av en annen innsatt. Personen som ble angrepet døde og politiet har iverksatt drapsetterforskning. Foto: Audun Braastad,/ NTB scanpix

Identifisering i alvorlige kriminalsaker er alltid gjenstand for svært grundige vurderinger i redaksjonen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I helgen ble 58 år gamle Christian Alexander Borge drept i Ringerike fengsel. Mannens advokat, John Arild Aasen, hevder mannen fikk en mye vanskeligere situasjon i fengselet etter at Aftenposten identifiserte ham med navn i 2016.

På bakgrunn av denne påstanden er det naturlig for oss å være åpne om hvilke vurderinger redaksjonen i Aftenposten gjorde i 2016.

 • Serieovergriper med syv navn: Har misbrukt barn siden 80-tallet

Overgrep over en periode på 30 år

Det er ikke uvanlig at personer som er dømt for alvorlige forbrytelser navngis av media. Det finnes det mange eksempler på. Vær varsom-plakaten åpner for navngivning blant annet ved «alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger»

I denne saken sto vi overfor en person som gjentatte ganger er dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn. Aftenpostens artikler dokumenterer at Christian Alexander Borge har misbrukt barn og unge gjennom 30 år. Det er i seg selv et argument for å identifisere ham.

Da vi publiserte 24. juni i fjor, var han siktet for nye overgrep, også voldtekt, av 20 mindreårige helt ned i 12-årsalderen.

Vi vet at mange ofre i slike saker bærer på følelser om skyld og skam, flere tror de er alene om sin erfaring. I denne saken sa politiet at de trodde det kunne være mange ofre de ikke kjente til.

Siktelsen nær doblet i omfang

Borge har skiftet navn flere ganger. Vi valgte å publisere alle navnene vi er kjent med at han har brukt. At vi viser at det er mange ofre for samme mann, kan føre til at flere fornærmede går til politiet med sin sak.

Det kan igjen bidra til at alvorlige forbrytelser blir etterforsket og ført for retten. For ofrene kan dette være svært viktig.

Siktelsen mot Borge har bare vokst i omfang siden Aftenpostens publisering.

Politiet har fått kjennskap til stadig flere fornærmede. Da Borge døde, omfattet siktelsen 39 ofre. Flere av dem har båret på vonde hemmeligheter i mange år.

Hensyn til etterforskningen

Selv om vi har omtalt Borges mange identiteter, har vi ikke publisert bilder av ham. Årsaken er hensynet til politiets etterforskning. I samtaler med fornærmede i saken har politiet brukt bilder av Borge for å undersøke om han kan være gjerningsmannen.

Aftenposten har hatt kontakt med 58-åringens advokat, John Arild Aasen, flere ganger. Vi har lyttet til hans innspill og tatt dem med i vurderingen.

Til grunn for vår vurdering lå det også at Borge ikke hadde små barn selv. Det er alltid noe mediene bør og skal ta særlig hensyn til.

I sum mener vi argumentene for å identifisere Borge veier tyngre enn serieovergriperens ønske om å være anonym.

Kriminalomsorgen ansvarlig for sikkerheten

Sikkerheten til 58-åringen i fengselet er det Kriminalomsorgen som har hatt ansvaret for. De må vurdere trusselnivået for de innsatte og vurdere eventuelle tiltak.

Etter drapet i Ringerike fengsel var det de samme vurderingene som er nevnt ovenfor, som lå til grunn for identifisering.

Da Aftenposten fikk bekreftet fra pålitelige kilder at det var den omtalte 58-åringen som var død og at de pårørende var varslet, identifiserte vi ham ved navn som avdød.

Aftenposten har fulgt saken mot Borge gjennom flere artikler.

Politiet nærmet seg nå slutten på etterforskningen, og en rettssak var ventet i nær fremtid. Da er det naturlig for oss å informere leserne om at Borge er død og at det dermed ikke blir noen rettssak.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vil etterforske om drapet på serieovergriper var bestilt

 2. NORGE

  Drapsofferet i Ringerike fengsel var dømt for en rekke overgrep mot barn

 3. KOMMENTAR

  Derfor identifiserer Aftenposten nå den drapssiktede

 4. NORGE

  Per-Willy Amundsen etter fengselsdrapet: Skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor - får krass kritikk fra tillitsvalgte

 5. NORGE

  Forvaringsdømt drapsmann: Rart at ingen er drept tidligere

 6. NORGE

  Flere mener overgrepsdømte bør sone adskilt fra andre fanger