Kommentar

Holdeplassnedleggelser: Ruter er Oslos Jan Tore Sanner | Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Andreas Slettholm
  Kommentator

Til syvende og sist handler det om hva trikken og bussen skal være, skriver Oslo-kommentator Andreas Slettholm.

Der bygder i distriktene raser over at lensmannskontoret forsvinner, frykter lokalmiljøene i Oslo at nærmeste holdeplass blir nedlagt.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Dersom ekspertene i etatene skal ha all makten, kan man spørre seg – hva skal vi da med politikere? Lokalpolitikk blir jo nærmest patetisk.»

Kan det være Trygve Slagsvold Vedum som snakker? En fortvilt lokalpolitiker fra et grisgrendt strøk? Et nødrop fra distriktene i anledning kommune- eller politireform?

Hå nei. Sitatet tilhører lederartikkelen i avisen Oslo Syd, en av hovedstadens mange lokalpublikasjoner. Der er månedens store sak nedleggelsen av trikkestoppet Jomfrubråten – «et overgrep», ifølge avisens forside. Det er all grunn til å tro at avisens dekning reflekterer det folkelige engasjementet nederst på Ekeberg. Nedleggelsen har provosert, akkurat som da stoppene Welhavens gate og Slottsparken forsvant i sentrum vest i fjor. Og verre skal det nok bli.

Nødvendige endringer

Ruters mandat er enkelt: Mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Samtidig endrer befolkningsgrunnlaget seg, Oslo vokser, og folk og servicetilbud flytter eller dukker opp på nye steder.

I tillegg stammer store deler av holdeplasstrukturen stammer fra en tid da kollektivtrafikken hadde andre mål.

En gang skulle trikk og buss være et tilbud for dem som ikke hadde bil eller på steder der bilen ikke kunne kjøre så lett. I dag skal kollektivtrafikken først og fremst konkurrere med bilen. Samtidig er det blitt et politisk mål at folk aller helst skal gå eller sykle. Det må med andre ord ikke være for attraktivt med kollektivtrafikk på korte avstander, for da tar folk trikken i stedet for å gå.

Disse endrede forutsetningene har noen klare paralleller til Jan Tore Sanners kommunereform: Utdaterte og lite effektive strukturer kan erstattes med en mer rasjonell drift. Målet er et totalt sett bedre tjenestetilbud. Men responsen er den samme - lokal frustrasjon over å miste nærheten til tjenester.

 • Rapport: Oslos ettermiddagsrush verre enn London

Kommer fortere frem

På Jomfrubråten er det ekstra provoserende at stasjonen oppleves sniknedlagt – rett før de nye prinsippene for holdeplasstruktur legges frem i bystyret. Likevel ligger nok holdeplassen ganske dårlig an også om man går mer systematisk til verkes. Ruter har nå definert optimal avstand mellom holdeplasser til 600 meter. Fra Jomfrubråten til nærmeste stopp er det 270 meter.

Fordelen med å legge ned holdeplasser er naturligvis at trikk og buss kommer fortere frem. De som mister holdeplassen ofres i dette regnestykket for alle de andre passasjerene. Samtidig har Ruter et problem: Når man spør folk, synes de det er viktigere med kort avstand til holdeplassen enn å komme fort frem. Det går naturligvis en grense, men dette indikerer i hvert fall at Jomfrubråten-besparelsen på 40 sekunder neppe oppleves som en viktig forbedring for alle dem som kommer fortere frem. Jubelen overdøver i alle fall ikke frustrasjonen fra dem som mister holdeplassen.

Foto: Inge Grødum

Hender at Ruter lytter

Der Jan Tore Sanner kan risikere å tape valg, risikerer Ruter at kundene forsvinner. Da hjelper det ikke at det på papiret ser riktig ut med nedleggelser av buss- og trikkestopp.

Men det er forskjell på hva folk sier og hva de faktisk gjør. Beboerne på Jomfrubråten truer med å kjøre bil. Men hvis de i stedet biter i det sure eplet og går til holdeplassen 270 meter lenger unna, vil Ruter kunne karakterisere nedleggingen som en suksess.

Det hender likevel at Ruter lytter. Etter svært store protester på omleggingen av bussrutene i Bærum, reverserte Ruter mange av endringene i januar. Riktignok innså Ruter at ruteopplegget var for ambisiøst og skapte forsinkelser, men den sterke misnøyen var også en bidragsyter til at Ruter så seg tjent med å snu. At selskapet er tilbøyelige til å være lydhøre, innebærer også en risiko for at de som roper høyest har størst sjanse for å få viljen sin. Det blir fort et problem når målet er mest mulig effektiv ressursutnyttelse.

Hva skal trikken være?

En holdeplassavstand på 600 meter vil innebære ganske store omveltninger, ikke minst i byens mest sentrale strøk. Nederst på Grünerløkka har allerede Thorvald Meyers gate mistet Nybrua, og det mumles om at også Schous plass-stoppet kan forsvinne. Ruter skal ha planlagt kun ett trikkestopp i Kvadraturen i forbindelse med oppgraderingen der, men handelsstanden fikk til slutt gjennomslag for ett til.

Til syvende og sist handler det om hva trikken og bussen skal være. Ruters strategi er at de skal utkonkurrere bilene heller enn sykler og apostlenes hester. Det innebærer færre holdeplasser og høyere gjennomsnittsfart.

Det er fristende å dra nok en parallell til de nasjonale reformer som preger vårt land for tiden: Vel kan slikt være riktig ut fra overordnede hensyn, men er sjelden egnet til å begeistre innbyggerne som rammes.

For å si det med avisen Oslo Syd: «De har overlatt styringen av Oslo til byråkratene i etatene.»

Les mer om

 1. Ruter
 2. Trikk
 3. Bil

Relevante artikler

 1. OSLO

  Flere holdeplasser kan forsvinne de neste årene. Ruter vil du skal gå og sykle mer.

 2. OSLO

  Bystyret i kveld: Ruter ba politikerne om færre holdeplasser. Politikerne svarer med å be om flere.

 3. OSLO

  Får tilbake stoppested: – Nå er resten av livet mitt reddet!

 4. OSLO

  Åpner ni måneder før tiden – folkefest og trikk foran tinghuset

 5. DEBATT

  Kort sagt, mandag 6. mars

 6. OSLO

  Her skal det graves i nesten halvannet år. Regner med lange køer.