Et offer for dominoteorien?

Hvis det kunne tenkes en maraton for syndebukker, var Arnfinn Nesset den selvskrevne vinner.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det skrev hans forsvarer, Alf Nordhus, i boken Forsvareren seks år etter at den tidligere sykehjemsbestyreren i 1983 ble dømt for 22 drap.

Saken utgjør et helt spesielt kapittel i norsk kriminalhistorie. Nå er det fornyet interesse for den. Simen Sætres reportasje i A-magasinet denne uken er et uttrykk for dette.

Les hele saken med abonnement