Føre var-prinsippet er godt. Men også et argument mot strenge koronatiltak. | Andreas Slettholm

Slik så Karl Johans gate ut dagen etter at myndighetene iverksatte de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Kostnadene ved koronatiltak handler ikke bare om penger.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er på det rene at den fremste ekspertisen i Norge er usikre på nytten ved flere av de mest inngripende tiltakene myndighetene har iverksatt.

Hverken grensestengning eller skole- og barnehagestengning har kommet på anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I tirsdagens risikovurdering anbefalte instituttet en avventende holdning, der noen av dagens tiltak skulle vurderes å mykes opp.

Les hele saken med abonnement