Hva med å legge ned reindriften? | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Skal klimagassutslippene bli store nok, må det kuttes i alle sektorer. Også landbruket. Men det gjelder å holde tungen rett i munnen.

Kjapt, trygt og billig er ikke alltid det samme som lurt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Klimakur er ikke fasiten for hva vi bør gjøre i klimapolitikken», sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da han fikk overlevert rapporten «Klimakur 2030» for en ukes tid siden.

Amen.

Les hele saken med abonnement