Innovasjonspolitikken er lite innovativ | Joacim Lund

  • Joacim Lund

Det er på tide å tenke nytt om nytenkning.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er ingen konst å komma på einkvart nytt, det er verre å komma på det av seg sjøl, sa salig Olav Duun for hundre års tid siden.

Det gjelder fortsatt, selv i nasjonens mest nyskapende og fremtidsrettede avkroker. Skal du bygge arbeidspasser og verdier, må du ha en god idé. Men den trenger ikke være din egen.

Les hele saken med abonnement