Bari Weiss’ oppsigelse kan gagne Donald Trump | Frank Rossavik

Hennes avskjed styrker et utbredt og ganske riktig bilde av venstrevridde amerikanske medier.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For noen år siden skrev jeg en bok om amerikansk høyreside. De mange konservative jeg møtte, kunne være uenige om alt, men på ett punkt var de hjertens enige: Dominerende aviser og TV-stasjoner i USA er venstreorienterte.

Derfor var etableringen av Fox News i 1996 en lettelse, selv om noen av mine kilder også mente at kanalen sto parodisk langt til høyre og ikke kunne stoles på. Nå delte endelig én stor aktør deres verdier.

Les hele saken med abonnement