Kommentar

Miljøvennlig arkitektur

  • Lotte Sandberg

Verdens miljøkrise gir arkitekt Per Lines arbeid fornyet aktualitet, 15 år etter hans død.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Om vi skal kunne bringe stedets atmosfære og stemning videre, nytter det ikke med kopiering. Bare gjennom å tolke det gamle ved å gjendikte det, kan vi bevare noe av stedets unike kvalitet,» har arkitekt Per Line (1936-1997) klokelig sagt.

Og jærarkitektens forståelse for kontekst innebar en minneverdig evne til å bygge bro mellom gammel og ny arkitektur, samt respektere den eksisterende regionale byggeskikken.

Økt bevissthet

I kjølvannet av den verdensomspennende miljøkrisen, ser vi nå i både lokal og nasjonal sammenheng en økt bevissthet knyttet til økologi, kortreiste materialer, enkle byggeteknikker og lokale tradisjoner. Ja, dagens fokus på omgivelser, miljø og retrofetisjisme har bidratt til en ekstra aktualisering av Per Lines arkitektur.

Denne interessen tar Nasjonalmuseet — Arkitektur konsekvensen av, og viser utstillingen Per Line. Stillhetens arkitekt - i «Hvelvet», museets indre. Åtte av arkitektens prosjekter inngår i utstillingen på Bankplassen, og bekrefter en økologisk arkitektur, utformet i pakt med naturen og med mennesket i sentrum.

Per Line fullførte sine arkitektstudier i Oslo, 1965. Etter syv års praksis med henholdsvis arkitektene Knut Knutsen og Christian Malon, flyttet han tilbake til Jæren i 1972. Men Line bosatte seg ikke på fødestedet Time, derimot på gården Hauge. På Klepp arbeidet han både som bonde og arkitekt. Og fremfor å følge arkitekturens kortvarige trender, kunne Line dyrke sine interesser for blant annet tradisjoner, håndverk, klimaforhold og stedstilpasning.

På Jæren har han ansvar for blant annet oppføringen av Friluftshuset på Orre (1987) og rehabiliteringen Hå gamle prestegard fra 1787, som åpnet i 1983. Begge disse stedene er kjent for å være både tidløse, identitetsskapende - og ivareta lokal byggeskikk.

I 1992 mottar Per Line treprisen for sin innsats. I 1994 fikk han Time kommunes kulturvernpris, mens Rogaland fylkeskommunes miljøpris i 1995 bekreftet arkitektens innsats ytterligere.

Dagens byutvikling

I dag er Lines tanker aktualisert og satt på dagsorden med den globale miljøkrisen. Ikke minst gjenspeiler samtidsarkitekturen en tankevekkende stor interesse for det kortreiste, lokale og økologiske. Og i Per Lines ånd ser vi at dagens byutvikling og boligbygging vektlegger fortetning rundt kommunikasjonssentre, bygger i høyden og benytter byreparasjoner som «infill».

Utstillingen Per Line. Stillhetens arkitekt er produsert ved Hå gamle prestegard, som også har vist den tidligere. Kurator og formgiver av så vel utstilling som katalog heter Ådne Trodahl. I Nasjonalmuseet varer utstillingen til 21. oktober.

Les mer om

  1. Kultur