Hvis Jeremy Corbyn vil bli statsminister, må han skaffe seg et nytt folk | Per Edgar Kokkvold

  • Per Edgar Kokkvold
Fem hundre ganger har Corbyn stemt mot partilinjen. Nå er han selv blitt partileder og appellerer til alle andre om å vise lojalitet. Det er enda et av de mange paradoksene, skriver Kokkvold.

Tro flytter ikke fjell.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Livet er fullt av paradokser. Men knapt noe liv er så fullt av paradokser som det politiske liv på De britiske øyer.

Det gjelder det politiske liv i alminnelighet, og det gjelder livet i Labour, det britiske arbeiderparti, i særdeleshet.

Les hele saken med abonnement