Kommentar

Tyskland mellom øst og vest

  • Ingrid Brekke
    Ingrid Brekke
    Journalist
Angela Merkel snakker ofte med Vladimir Putin på telefon for å løse krisen.

Ingenting er verre for tyskerne enn tanken på en ny krig i Europa.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Konflikter får vanligvis frem angst og usikkerhet, slik vi for eksempel så i Libya-spørsmålet. Men Ukraina ligger i det nærmeste nabolaget, og følelsene forsterkes naturligvis voldsomt. Etter som krisen eskalerte, ble en annen tysk refleks utløst: Identitetsdebatten. Hvor russiskvennlige er tyskerne? Hvor vestlig er egentlig Tyskland?

IngridBrekke.jpg

Tilfluktsrom

Sett utenfra er det påfallende at denne navleskuende debatten overskygger spørsmålet om hva man egentlig kan gjøre for å hjelpe ukrainerne. Men selvransakende debatter om egen nasjonal identitet er noe tyskerne kan, det er å gå i et tilfluktsrom i en truet situasjon. Og fenomenet viser hvor vesentlig andre verdenskrig fortsatt er, ikke minst i aksen Tyskland-Polen-Ukraina-Russland.

Tyskerne har gjort en stor innsats for å reparere og forsone østover etter nazistenes grusomheter, overfor jødene, polakkene og russerne. Men kanskje er det slik den amerikanske historikeren Timothy Snyder hevder i et debattinnlegg i Frankfurter Allgemeine Zeitung: Tyskland har en blind flekk for Ukraina, slik at de er ekstra sårbare for Putins propaganda om ukrainerne som fascister og nazister. Bare ordbruken er sikret å treffe tyskerne midt i magen.

Her er lenke til engelsk versjon av Snyders innlegg.

Debatten berører også mye eldre og ubehagelige understrømmer i den tyske kulturen, det romantiske svermeriet for sjel og kultur som også kan innebære avvisning av demokrati og vestlige materialisme. Antiamerikanismen står sterkt, og når USA bruker sterke ord, rygger mange tyskere instinktivt. Ytterste høyre og ytterste venstre forenes i synet på Russland, og det handler i høy grad om å se landet som en kontrast til Vesten.

Åpne kanaler

Men følelser i folket er noe annet enn den tyske regjeringens faktiske politikk. Kansler Angela Merkel snakker ofte med Putin på telefonen i et håp om å bidra til løsning, og som utenriksminister Frank-Walter Steinmeier sier: Å forstå Russland, betyr ikke å akseptere landets handlinger. Selv om Tyskland gjerne ser seg som brobyggere mellom øst og vest i Europa, er det ingen tvil om hvor landet står – om enn ordene som brukes mot Putins fremferd er mykere enn amerikanernes.

Noe av det triste med situasjonen i Ukraina er da også vår hjelpeløshet. Det er ikke bare Tyskland som vil unngå krig nesten for enhver pris. Effektive virkemidler mot Russland Vesten egentlig er villig til å ta i bruk finnes knapt, uansett hvor sterk ordbruken måtte være.

Interessert i mer om temaet? Her er en engelskspråklig dybdeartikkel fra Der Spiegel.

Les mer om

  1. Kultur