Hvordan nå flere med bedre kultur?

De rødgrønne stjeler noen av Fremskrittspartiets favorittpoenger når de nå vil legge økt vekt på lokalt kulturliv, nasjonal kulturarv og kulturminner.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er selvsagt også andre enn Frp som har fremhevet disse tyngdepunktene i kulturpolitikken de siste årene. Men den betydelig økte vekten på dem i Kulturløftet 3 vil trolig føre til at også den store andelen av kulturlivet som omfavner de rødgrønne, nå kan trykke denne politikken til sitt bryst. Det har ikke vært like lett så lenge korps, kor og nasjonal kulturarv har vært hovedpoenger for kulturlivets politiske favorittfiende, Frp.

Selv slår følelsen «Velkommen etter!» meg når jeg studerer de ti punktene i det nye Kulturløftet 3. Den statlige kulturpolitikken har de siste årene tatt det meste av oppmerksomheten på bekostning av den lokale kulturen, ikke minst folkebibliotekene, kulturskolene og all amatørkulturen i norske byer og bygder. Slik blir det ikke fremover – og det er på tide.

Les hele saken med abonnement