Kommentar

Inge D. Hanssen: Lime-saken er det verste eksempelet på straffesaker som eser ut i omfang.

Behandlingen av Lime-saken stiller mange og viktige spørsmål ved gjennomføringen av straffesaker her i landet.

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

I januar 2016 benket 13 tiltalte, 26 forsvarsadvokater, tre aktorer, tre bistandsadvokater og flere tolker seg i rettssal 828 på toppen av tinghuset i Oslo.

Tiltalebeslutningen er svært alvorlig og omfatter både organisert kriminalitet, menneskehandel og 34 brudd på straffeloven, utlendingsloven og ligningsloven.

Les hele saken med abonnement