Kommentar

«Peter Madsens forklaring er løgn fra ende til annen»

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)
Spesialanklager Jakob Buch-Jepsen var tydelig i sin prosedyre i Københavns Byret mandag. – Madsens troverdighet er ikke bare lav; den er ikke-eksisterende, tordnet han.

København (Aftenposten): Aktor med knallharde angrep mot Peter Madsen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Spesialanklager Jakob Buch-Jepsen legger ikke fingrene imellom når han holder sin prosedyre her i Københavns Byret.

– Madsens troverdighet er ikke bare lav; den er ikke-eksisterende, tordner aktor.

Og fortsetter:

– Hans forklaring her i retten er et forsøk på å redde sitt eget skinn!

Peter Madsen selv virker uberørt av det han hører fra den andre siden av rettssalen.

Nekter skyld.

Madsen har hele tiden nektet for at han drepte den svenske journalisten Kim Wall om bord i ubåten «Nautilus» den 10. august i fjor.

Aktor betegner Kim Wall som en bereist og dyktig journalist som hadde hele livet foran seg, men hun var så uheldig at hun var på feil sted til feil tid.

– Det var to personer som seilte ut i ubåten. Bare en kom tilbake. Den andre dukket opp i mindre stykker under forhold som er så motbydelige at jeg som anklager blir tom for ord, sier Buch-Jepsen.

  • Den siste meldingen fra Kim Wall: «Han har tatt med kaffe og kaker»

Sterke bevis for drap.

Aktor mener det er sterke bevis for at Madsen begikk drapet – og at det var planlagt. Godt planlagt. Etter aktors oppfatning er det ingen tvil om at Madsen drepte med vilje og hadde et seksuelt motiv for å gjøre det.

Inspirasjonen fikk han fra filmer han lastet ned på PC-en sin. Filmer som viste vold og tortur av kvinner, kvinner som halshugges.

Og det er nettopp det aktor mener er den mest aktuelle dødsårsak i denne saken: Halshugging.

Peter Madsen fotografert i ubåten 30. april 2008.

Spesielt grovt tilfelle.

Aktors straffepåstand er som ventet livsvarig fengsel, subsidiært forvaringsstraff.

Ifølge dansk rettspraksis benyttes livstidsstraff ved drap på barn, rovmord eller drap på flere personer.

Aktor mener imidlertid at det i spesielt grove tilfeller kan idømmes livstidsstraff for ett drap. De spesielle omstendighetene aktor henviser til, er at drapet var planlagt, at Madsen utviste hensynsløshet og utnyttet offerets hjelpeløshet – Kim Wall ble fastbundet og brutalt drept for deretter å bli partert. Og drapet var seksuelt motivert.

Høy risiko for nye lovbrudd.

Skulle retten avvise aktors krav om fengsel på livstid, mener han at Madsen oppfyller alle krav til forvaring. Ja, han er midt i kjerneområdet for forvaring, mener aktor.

Her støtter han seg til de rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderer med at Peter Madsen fremdeles er farlig, og at det er høy risiko for at han kan begå nye alvorlige forbrytelser. De sakkyndige anbefaler at Madsen idømmes forvaring dersom retten finner ham skyldig etter tiltalen.

Forsvarer Betina Hald Engmark mener saken er basert på antagelser og indisier.

Etterlyser bevis.

Forsvarer Betina Hald Engmark har en helt annen oppfatning enn aktor, naturlig nok. Hun etterlyser bevis. Hun nærmest slakter påtalemyndighetens bevistilbud.

– Aktor har presentert en mengde antagelser og indisier. Ingen reelle bevis. I denne saken er det ingen fysiske bevis. Ingen fingeravtrykk. Ingen DNA, sier hun til rettens medlemmer.

Forsvareren avviser også bevisverdien av sex- og voldsfilmene som politiet fant på Madsens PC – politiet har ikke engang vært i stand til å bevise at Madsen har sett filmene, mener hun.

Hun konkluderer med at aktors historie er en historie uten fakta.

– Kim Wall døde ikke som følge av en forsettlig handling begått av min klient, er hennes oppfatning.

Kan ikke avvise forgiftning.

Forsvareren mener at retten ikke kan avvise Peter Madsens forklaring om at Kim Wall døde som følge av en ulykke, en gassforgiftning. Og minner retten om at rettsmedisinerne ikke har funnet noen entydig dødsårsak.

Advokat Betina Hald Engmark er klar på at Madsen ikke kan dømmes for noe han ikke har tilstått, nemlig drapet på Kim Wall. Han skal bare dømmes for likskjending fordi han parterte liket – og det har Madsen erkjent.

Nå er det rettens tre medlemmer som skal avgjøre Peter Madsens skjebne.


Les flere kommentarer om ubåt-drapet av Inge D. Hanssen:

Les mer om

  1. Drap
  2. Peter Madsen
  3. Kim Wall
  4. København