Elefanten i rommet | Therese Sollien

Det er brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO. Hans Christian Gabrielsen (LO) og Kristin Skogen Lund (NHO).

Regjeringen er ikke en del av lønnsoppgjøret. Men det er den likevel, uansett hvordan man vrir og vender på det.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I utgangspunktet skulle man tro at årets lønnsforhandlinger ikke skulle by på spesielt store utfordringer. Norges økonomi er på bedringens vei, hvilket gjør at også arbeidsgiversiden mener det er rom for en viss reallønnsvekst uten at det utgjør noen stor fare for konkurranseevnen.

Derfor går begge sider inn i forhandlingene med en forventning om at det skal bli lønnsøkning i år, selv om partene ikke er helt enige om akkurat hvor stor den lønnsøkningen skal være.

Les hele saken med abonnement