KrF har gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Knut Arild Hareide og KrF dyrker posisjonen som sentrumsparti, men fremstår som utydelige hvis partiet drar tvilen for langt.

KrF har gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak. Det går dårlig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Mye forsvinner i skyggen av Arbeiderpartiets slit på målingene og Sylvi Listhaug turprogram. KrFs elendige valgkamp, for eksempel. Knut Arild Hareides parti har danset rundt sperregrensen i høst og står i fare for å gjøre et elendig valg. Under TV2s partilederutspørring brukte programlederen tiden på å spørre Hareide om samarbeid og regjeringsalternativ, til Hareides store frustrasjon. Men han kan takke seg selv og partiet for at det blir slik. KrF har selv gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak.

Gjennom så å si hele stortingsperioden har KrF dyrket forskjellene mellom seg og regjeringspartiene, særlig Frp. Det har tidvis vært nødvendig, men mye har også gått på autopilot. Så viktig har det vært å vise avstand til Frp, og å svare på utfordringen fra Senterpartiet, at det har fremstått som et større og større mysterium at KrF støtter Regjeringen. Undringen har forplantet seg ned i partiet, som åpent har diskutert sin tvil om samarbeidet. Muligheten for å skifte side, og hoppe over til Jonas Gahr Støres lag, har ligget der, særlig siden i fjor høst. Partiet fikk mye kjærkommen oppmerksomhet da det ble gitt inntrykk av at det var nærmest åpent hvor KrF ville lande.

Les hele saken med abonnement