Kommentar

Klokkene ringer for drosjenæringen | Joacim Lund

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  kommentator

Yrkestransportloven skjermer drosjenæringen fra konkurranse. Løyveordningen må bort. Det vil skje over taxiforbundets grav. Men det vil skje, skriver Joacim Lund. Foto: Junge, Heiko / TT NYHETSBYRÅN

Politiet driver klappjakt på Uber-sjåførene mens kunder, tilsyn, kommisjoner og utvalg rister på hodet. Denne farsen vil se latterlig ut om få år.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Prisen for landets mest fremoverlente interesseorganisasjon går herved til Norges Taxiforbund. I desember kjørte de Uber hvor enn de skulle, samlet opp informasjon om 105 sjåfører og anmeldte både dem og selskapet til politiet. I helgen ble det kjent at Oslo-politiet bruker materialet til å etterforske Uber for mulige brudd på både yrkestransportloven og moms- og skattelovgivningen og planlegger avhør og videre etterforskning.

Det er de i sin fulle rett til, selv om det er uvant med denne blandingen av politiarbeid, fakler og høygafler.

Overtak på fremtiden

Som interesseorganisasjon for drosjeeierne gjør Taxiforbundet antagelig det rette. Det kan godt være at Uber driver ulovlig, og at det er mulig å få dem dømt. Vil du drive med persontransport i motorvogn, må du ha løyve, og det har ikke Uber-sjåførene. Med loven i hånden har taxiforbundet med andre ord et overtak på utfordreren.

Det kommer ikke til å vare.

Stadig færre argumenter

Taxiforbundets viktigste argumenter for å beholde løyvesystemet har vært trygghet for kundene, skatteutfordringer og at konkurransen må foregå på like vilkår. Det er vanskelig å være uenig. Faktisk så vanskelig at selv Uber er enig i alt sammen.

Onsdag innkalte Uber til pressekonferanse og viste frem et forslag til regulering av sin egen virksomhet. På listen sto automatisk innrapportering i tråd med Delingsøkonomiutvalgets anbefalinger, krav til kjøreseddel, vandel og forsikring, skjerming av distriktene og mye annet. Men på ett punkt er Uber kompromissløse: Løyveordningen må bort.

Det vil skje over Taxiforbundets grav. Men det vil skje.

Les også

På høy tid at myndighetene ser nærmere på en regulering av delingsøkonomien | Håkon Haugli

Hindrer konkurranse

Det er lett å forstå Taxiforbundets brennende engasjement for å bevare reguleringene. Få – om noen – bransjer i Norge er så skjermet mot konkurranse. Det er ikke bare jeg som mener det:

1) Konkurransetilsynet mener at det er nesten umulig for en nyetablerer å komme inn i markedet, og vil oppheve reguleringen av drosjenæringen: «De som tjener på dagens rammeverk, er løyvehaverne. De som taper, er kundene.» Ifølge SSB steg drosjeprisene tre ganger raskere enn konsumprisindeksen mellom 2004 og 2015.

2) EFTA-landenes overvåkingsorgan ESA mener at den norske løyveordningen er i strid med EØS-reglene fordi den hindrer fri konkurranse, og krevde nylig at norske myndigheter skal fjerne den.

3) Produktivitetskommisjonen mener at behovsprøvingen og prisreguleringen bør oppheves for å «fremme nyetablering i drosjenæringen, øke konkurransen, effektivisere og gi muligheter for et mer differensiert tilbud».

4) I den nokså ferske rapporten fra Delingsøkonomiutvalget påpekes det at det er en rekke samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til behovsprøvingen av løyvene, at manglende konkurranse i drosjemarkedet gir høyere pris og lavere kvalitet på tilbudet og påfører samfunnet et effektivitetstap.

5) Et flertall på Stortinget (Høyre, Frp og Venstre) går i sine partiprogrammer inn for å liberalisere regelverket for å sikre konkurranse og nyetablering fra digitale plattformer.

Drosjeeierne er altså etter hvert nokså alene om å mene at løyvesystemet er verneverdig. Ordningen står med ett ben i graven, og mange vil juble når det andre benet og omsider resten av skrotten ramler etter.

Men hva venter oss da?

Les også

Konkurransetilsynet om drosjemarkedet: De som tjener på dagens rammeverk, er løyvehaverne. De som taper er kundene.

Trenger flere aktører

Det er viktig å forstå at alternativet til den eksisterende løyveordningen ikke er Uber alene.

Drosjeeierne kan selvsagt fortsette å konkurrere, men på nye, like vilkår.

Da jeg var i Texas tidligere i år, hadde Uber trukket seg ut av Austin. Erstatningen som dukket opp, var en nesten identisk tjeneste, men organisert som en ideell organisasjon. Sjåførene fikk selvsagt lønn, men overskuddet gikk til gode formål i lokalområdet. En fantastisk tjeneste. I Norge ville den fått samme hardhendte behandling som Uber.

At Uber trives i Norge, er ikke viktig. Det viktige er at konkurransen øker, og at tilbudet til kundene blir bedre.

Hvor lenge må vi vente?

Presset øker

Onsdag sendte Ubers norgessjef, Carl Endresen, et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Der ber han om en overgangsordning mens arbeidet med å endre yrkestransportloven pågår. Tilsyn, kommisjoner og utvalg trommer med fingrene, og statsråden må svare ESA før fristen går ut 21. juni.

Noe må skje snart. Klokkene ringer.

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Uber
 3. Behovsprøving
 4. ESA
 5. Konkurransetilsynet
 6. Politiet

Kommentar Joacim Lund

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Denne grafen viser hvorfor et legebesøk ikke vil bli det samme etter pandemien.

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Dette er et realistisk bilde av festivalsommeren

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Staten må ta mer ansvar for nordmenns fedme

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Russetiden går mot slutten for Twitter-sjefen

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Ny teknologi vil endre livet (og døden) i 2021. Ett gjennombrudd er viktigere enn alle andre.

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Folk flest spiser ribbe på julaften. Merkelig nok.