Skogen skal inspirere fremtidens boligutvikling her

Drømmen er å gjøre Skullerud i bydel Østensjø til et sted hvor bykvaliteter skal dominere.

Hvordan kan Østmarka og norske industrieventyr brukes for å gjøre Skullerud til et attraktivt knutepunkt?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Oslo vokser raskt. Boligblokker spretter stadig opp. De er spesielt synlige langs T-banelinjene. Det er helt i tråd med kommunens visjoner. Det handler om å bo tett på kollektivtransporten og ikke røre markagrensen.

Kommunen har store ambisjoner for noen av disse knutepunktene. De må gjennom voldsomme forandringer for å fungere som attraktive områder.

Les hele saken med abonnement