En runde til før det stenger? Så klart!

Regjeringspartiene og Frp har forhandlet. Det ble «gi og ta». Gjett hvor de tok fra.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

De har klart det. Åtte statsbudsjetter og åtte revideringer er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti blitt enige om.

Det kunne gått galt opptil flere ganger. Men det gjorde det ikke. I alle fall ikke i den forstand at samarbeidet raknet eller regjeringen veltet.

Les hele saken med abonnement