Kommentar

Den økonomiske tenkningen har gjort kuvending i flere land. Men hva med Norge?

  • Martin Sandbu
    Martin Sandbu
    Spaltist
USAs president, Joe Biden, bruker pandemien som springbrett for en omveltning av USAs økonomi, skriver Martin Sandbu.

Det ville være trist om Norge ble forbigått i «nordiskhet».

«Verden regjeres av lite annet», skrev den britiske økonomen John Maynard Keynes for 85 år siden, enn «ideene til økonomer og politiske filosofer, både når de har rett og når de tar feil ... Praktisk anlagte menn, som tror de er helt fritatt for noen intellektuell påvirkning, er vanligvis slaver av en eller annen avdød økonom».

Keynes var selv en ruvende innflytelse på det store idéskiftet som fant sted på 1930-tallet. 40 år senere sto han igjen sentralt i en ny intellektuell omveltning – men da ganske riktig som avdød, og denne gang fordi hans tanker ble gitt på båten av den nye tid.

Les hele saken med abonnement