Kommentar

Liberalisering for enhver pris?

 • Torstein Hvattum
  Torstein Hvattum
  Kommentator
Kulturminister Thorhild Widvey har skiftet ut styret i Norsk Tipping, og på den måten signalisert at hun ønsker en ny kurs for selskapet.

Kulturministeren har fått rapporten som forsvarer innføring av lisens-spill.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Lotteritilsynet konkluderer med at et lisensiert spillmarked har færre negative sosiale konsekvenser enn den såkalte enerettsmodellen, forutsatt at myndighetene har et strengt tilsyn med utenlandske operatører. Omfanget av økonomisk kriminalitet vil heller ikke bli påvirket av en slik ordning, heter det i rapporten.

Går regjeringen inn for at utenlandske selskaper skal få lisens til å operere i Norge, kan det bety slutten på spillmonopolet i Norge. Men det er langt dit.

Det er opp til Stortinget å avgjøre om det skal åpnes for et frislipp i det norske spillmarkedet. Et knapt flertall i vår folkevalgte forsamling later foreløpig til å være sterkt skeptisk til en endring som innebærer at Norsk Tipping mister enerett til å drive pengespill i Norge.

Balansekunst

Kulturminister Thorhild Widvey har forlengst innrømmet at spillpolitikk er en balansekunst. Hvordan skal en blåblå regjering lykkes i liberalisere det norske spillmarkedet uten å strupe den store, avgjørende pengetilførselen til idrett, kultur og frivillige organisasjoner?

Hvordan skal regjeringen Solberg makte å overbevise Stortinget om at en streng kontroll av utenlandske spillselskaper, gir nordmenn et tilstrekkelig vern mot spilleavhengighet?

Vi har anslagsvis 22 000 spilleavhengige i Norge i dag. Tallet bekymrer kulturministeren like mye som alle oss andre.

I meldingen til Stortinget vil hun måtte balansere mellom konklusjonene i to utredninger: Den første, som departementet mottok fra konsulentselskapet Rambøll i januar, konkluderer med at en lisensordning ikke vil gi noen økonomisk gevinst for frivilligheten. Dagens tiltak mot spilleavhengig vil sannsynligvis heller ikke kunne videreføres.

De to rapportene gir Kulturdepartementet intet entydig råd om hvordan fremtidens spillpolitikk skal utformes.

torstein.hvattum@aftenposten.no

Les også

  Les mer om

  1. Kultur
  2. Spill