Modi navigerer i et minefelt

  • Per Kristian Haugen
Per Kristian Haugen, kommentator

Narendra Modi ble indisk statsminister fordi velgerne ønsker økonomiske reformer. Men med Taliban på offensiven i nabolaget kan han ikke bare rette blikket mot innenrikspolitikken.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Med Narendra Modi har India fått en regjeringssjef som både er hindunasjonalist og økonomisk liberalist. I valgkampen tonet han det første kraftig ned. Derimot la han maksimal vekt på det siste.

Det ga full uttelling: Modis parti BJP (Bharatiya Janata Party) fikk over 171 millioner stemmer, som tilsvarer 31 prosent. Det holdt til flertall i Lok Sabha, nasjonalforsamlingens underhus. I tillegg kommer en rekke småpartier som støtter BJP. Man må tilbake til 1984 for å finne et valg der et parti har oppnådd flertall alene.

Indisk politikk er preget av oppsplitting og fragmentering. Det finnes partier for alle tenkelige etniske, sosiale eller ideologiske særinteresser. Derfor må en statsminister bruke mye tid på å bygge allianser. Resultatet blir ofte stillstand og handlingslammelse.

Da Modi ble tatt i ed som ny statsminister 26. mai, var han noe så sjeldent som en regjeringssjef med et klart folkelig mandat. Valgdeltagelsen var 66,4 prosent, som er ny rekord.

Arbeidet seg opp

Modi har en personlig historie som appellerer til svært mange. Han vokste opp i enkle kår, men har likevel gått til topps. I dagens India er det med andre ord viktigere hva du er enn hva du er født som.

Modi er dessuten en politiker som kan vise til resultater. I mer enn 12 år var han statsminister i delstaten Gujarat med over 60 millioner mennesker – omtrent det samme som Frankrike. Det var en periode med imponerende vekst.

Lærdom fra Øst-Asia

I valgkampen fremstilte Modi seg som en foregangsmann – en som tidlig innså at India bør lære av landene i Øst-Asia. Et uimotståelig argument, ikke minst fordi den økonomiske veksten i Kongresspartiets regjeringstid falt fra 8 prosent årlig til mellom 4 og 5 prosent. Dagens vekst er nok til at India "trår vannet", men for svak til å løfte store folkegrupper ut av fattigdommen.

Modis oppskrift er å fjerne byråkrati og unødvendige hindringer. Begeistrede konservative trekker paralleller til Margaret Thatcher og Ronald Reagan.

En mørk flekk

Dessverre har Modis ettermæle i Gujarat også en dyster side. I 2002, noen måneder etter at han var blitt statsminister i delstaten, brøt det ut blodige sammenstøt mellom hinduer og muslimer. Anslagsvis 2000 mennesker mistet livet, de fleste muslimer.

Delstatsregjeringen fikk hard kritikk for sin håndtering av konflikten, og fra muslimsk hold ble hindunasjonalisten Modi beskyldt for å ha vært direkte delaktig.

Senere granskninger har ikke kunnet bevise disse påstandene. Det som sitter igjen, er et inntrykk av passivitet og unnlatelsessynder. Tvilen om Modis rolle gjorde at han inntil nylig ble nektet innreise til USA.

Må være forsiktig

Mistanker av denne typen har en tendens til å leve sitt eget liv. Modi gjorde derfor klokt i å styre unna betente religiøse motsetninger i valgkampen. Denne linjen må han fortsette dersom han skal lykkes som statsminister.

Inntil videre virker det som om indiske muslimer betrakter Modi med avventende skepsis. Noe mer kan kanskje ikke en statsminister fra BJP håpe på.

Det var også et klokt trekk av Modi å invitere Pakistans statsminister Nawaz Sharif til sin innsettelse. Modi uttalte at India og Pakistan har så mye til felles at de må kunne samarbeide. De to mennene har også utvekslet gaver til mødrene sine: Modi ga et sjal til Sharif, som har gjengjeldt gaven med en hvit sari.

I helgen angrep Taliban flyplassen i Karachi og demonstrerte at Sharif bare har begrenset kontroll over sitt eget territorium. Samtidig er tvilen på nytten av fredsforhandlinger med Taliban blitt forsterket.

Minnene fra Mumbai

Modi har fått en kraftig påminnelse om hvor lite stabilt Pakistan faktisk er. Men heller ikke inderne bør føle seg altfor trygge. Få har glemt at ytterliggående muslimer gikk til aksjon i Mumbai i november 2008 og drepte rundt 180 mennesker. Regjeringspartiet BJP, som søker å bygge en nasjonal identitet på hinduismen, kan neppe regne med mildere behandling enn det sekulære Kongresspartiet som styrte den gangen.

Dette farefulle farvannet skal Modi nå navigere igjennom. Ekstreme krefter kan raskt sørge for at den nye regjeringen får hendene fulle med mindre fredelige oppgaver enn økonomiske reformer.

India er stort og potensielt mektig – men også meget sårbart.