Samfunnsdebatten trenger ikke flere skrikhalser. Men hat-paragrafen i loven bør diskuteres

Høyesteretts bygning i Oslo.

Høyesteretts dom om «hatprat» mot en transperson er nok korrekt. Den viser også problemer med denne typen lover.

Straffelovens paragraf 185 beskytter visse grupper mot det som forenklet kalles hatprat. Av tre grunner er den litt omstridt.

Men det siste er en slags visjon. Virkeligheten er en annen. Viktige deler av den offentlige debatten i dag domineres av skrikhalser på flere fløyer. Det gjelder særlig i sosiale medier. Mange moderate orker ikke å engasjere seg. Også de frykter skrikhalsene. Dermed blir utsatte grupper stående mer alene.

Les hele saken med abonnement