Kommentar

Tid for en mer spisset kulturpolitikk

 • Knut Olav Åmås
  kultur-, debatt- og forskningsredaktør

Etter åtte år med rødgrønn pengesprøyte har norsk kultur mye å vinne på en mer spisset liberal kulturpolitikk.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Stoltenberg-regjeringens Kulturløft har vært et genialt politisk og retorisk grep: En bred satsing som har vært både tallfestet og tidfestet, har hevet offentlig finansiert kultur i Norge til en ny divisjon. De borgerlige partiene er trolig røde av misunnelse overfor akkurat dette grepet.

Manglet profil og spissing

Nivået på pengebruken og den systematiske opptrappingen av den vil den nye regjeringen muligens matche. Men det er heller ikke utenkelig at vi vil få se en viss innstramming.

Knut Olav Åmås er Aftenpostens redaktør for kultur, debatt og forskning. Signe Dons

For de rødgrønne har den kraftige pengebruken dekket over Kulturløftets mangel på profil og spissing. Den har også stått i veien for virkelig grundige undersøkelser av nøyaktig hvilke effekter Kulturløftet egentlig har hatt. Det er for eksempel lite som tyder på økt bruk av kultur eller at den har nådd nye publikumsgrupper.Norsk kulturliv har naturlig nok elsket pengestrømmen. Nå trenger vi sårt litt andre diskusjoner enn dem om "friske midler". Enten det blir Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti som inntar Kulturdepartementet, vil et hovedpoeng ved den nye kulturpolitikken være en ny ideologi og en ny retning – en liberal kulturpolitikk.

Les også

Hvordan nå flere med bedre kultur?

Fremskrittspartiet er neppe interessert i Kulturdepartementet. Kultur er ikke et avgjørende politikkområde for partiet. Derfor er norske kulturaktørers frykt og beven for Frp et litt underlig skue. De er så lette og forutsigelige å opprøre at jeg av og til mistenker Frp for å sparke fra seg retorisk bare for å sjekke effekten.Og frykten er ubegrunnet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Frp-kommuner satser like mye på kultur som Ap-styrte kommuner (Kultmag nr. 5/2013).

Åtte viktige punkter

Hvilken retning vil så en liberal kulturpolitikk få, enten det nå blir Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti som styrer den? Jeg tror vi vil få en kulturpolitikk som bevisst vil legge stor vekt på å kompensere for Kulturløftets svakeste sider, for eksempel:

• Stimulere kommunene sterkere til satsing på folkebiblioteker og kulturskoler.

• Legge bedre til rette for kor, korps og annen frivillig basert amatørkultur.

• Ta langt bedre vare på den nasjonale kulturarven som i dag forvitrer.

• Sørge for at flere kan leve av sin kunst. Kulturliv kan også være en næring.

• Systematisk evaluere kvaliteten på det som kommer fra institusjonene.

• Stimulere et større mangfold av private finansieringskilder og spre makten.

• Innføre en gaveforsterkningsordning også for kunst og kultur.

Også kunnskapspolitikken

På forskningsfeltet er finansieringsmangfoldet større, ikke minst på grunn av næringslivet og økende privat givervilje. Gaveforsterkningsordningen har dessuten vært en betydelig suksess.

Les også

Kultur og kunnskap er det vi lever for og av

For øvrig sliter kunnskapsfeltet med nesten tilsvarende problemer som kulturen: Hvordan få til spisset innsats rundt omkring i landet i stedet for at alle skal drive med alt? Og hvordan heve studiekvaliteten og innholdet i studiene slik at resultatene blir markant bedre?Ja, det er faktisk utbytterikt å se kultur og kunnskap i tettere sammenheng. Noen har antydet at feltene burde slås sammen hvis Erna Solberg insisterer på å redusere antallet departementer. Det er ikke nødvendigvis noen dårlig idé. Begge områdene handler nemlig om hvordan vi betrakter virkeligheten og hvordan vi kan påvirke den.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Kulturen som kamparena

 2. DEBATT

  «Famlende og uten et tydelig mål»? Kulturministeren svarer på kritikken

 3. KOMMENTAR

  Hvordan nå flere med bedre kultur?

 4. DEBATT

  Kulturlivet har det bedre når politikerne ikke definerer kunstens mål og mening | Linda Hofstad Helleland

 5. KULTUR

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland om statsbudsjettet: – Vi er privilegert

 6. KULTUR

  Miljøpartiet De Grønne vil kjempe for kunstnerne