Norge må tenke nytt for å få flere i jobb. Hver stein må snus.

  • Øystein Kløvstad Langberg
Over 400.000 nordmenn mellom 25 og 54 år har ikke fullført videregående. Et nytt utvalg foreslår tiltak for å gjøre noe med problemet. Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner besøkte Hellerud videregående skole i oktober.

De som faller ut av videregående, har på kort tid fått dramatisk forverrede utsikter til å lykkes i arbeidslivet. Ideologi og politisk prestisje bør ikke stå i veien for tiltak som kan hjelpe.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ingenting er viktigere for velferdsstatens bærekraft enn at en høy andel av befolkningen er i jobb. Siden 2000 har Norge gått fra å ha den beste arbeidsdeltagelsen i Nord-Europa, til å bli en middelhavsfarer. Til tross for bedringen det siste året er andelen av befolkningen som er i arbeid, fortsatt for lav.

Det store frafallet fra videregående er en viktig årsak til den negative utviklingen. I et arbeidsmarked med økende krav til kompetanse stiller personer uten videregående stadig svakere.

Les hele saken med abonnement