Kommentar

Nyttige modeller er viktigst | Elisabeth Holvik

 • Elisabeth Holvik
  Sjeføkonom, Sparebank 1 Gruppen

Elisabeth Holvik om hvorfor det er feil av Statistisk sentralbyrå å nedprioritere de empiriske modellene, slik også Christine Meyer gjorde.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En viktig oppgave for Statistisk sentralbyrå er å fremskrive hvordan norsk økonomi vil utvikle seg på lang sikt. Beregningene gjøres ved hjelp av modeller over norsk økonomi.

Det er to hovedretninger av økonomiske modeller, empirisk baserte og teoretisk baserte. Analyser av statsfinanser på lang sikt blir i dag beregnet ved hjelp av empiriske modell. En teoretisk modell vil ta utgangspunkt i en teoretisk antagelse om hvordan økonomien er. SSB har de siste årene gitt mindre ressurser til de empiriske baserte modellene, og har prioritert teoretiske modeller. At toppledelsen ikke gir et bestemt modellmiljø oppmerksomhet og ressurser, er meget sterke signaler som påvirker hva de ansatte velger å jobbe med.

Elisabeth Holvik. Foto: Signe Dons

En svært dårlig idé

Alle modeller er forenklinger av virkeligheten. Men de empiriske modellene tar sitt utgangspunkt i hva som faktisk skjer, og er av natur nærmere virkeligheten enn modeller som har et teoretisk utgangspunkt. De teoretiske modellene vil ofte kun se på deler av økonomien, og mister dermed oversikt over dynamikken i et komplekst system, som en nasjons økonomi.

Jeg tror det er sterkt undervurdert hvor møysommelig arbeid det er å opparbeide seg kompetanse om alle sider ved norsk økonomis virkemåte, og i hvor sterk grad kvaliteten på modeller avhenger av den kompetanse og erfaring de som utvikler modellene har om økonomien.

Å bruke mest tid på å lage teoretiske modeller om en virkelighet som er i så rask og dramatisk bevegelse, virker som en svært dårlig idé.

Vi som skal gi råd til bedrifter, investorer og borgere, er avhengige av virkelighetsnære analyser. Faren med teoretisk baserte modeller, er at de i større grad er avhengig av forutsetningene som legges for modellen. Norge står overfor store strukturelle endringer i økonomien, med rivende teknologisk utvikling, eldrebølge og stor innvandring fra den tredje verden. Å bruke mest tid på å lage teoretiske modeller om en virkelighet som er i så rask og dramatisk bevegelse, virker som en svært dårlig idé.

Erling Holmøy. Foto: Dan P. Neegaard

Jeg mener SSB skal drive med analyser som er nyttige for samfunnet, og det burde være rom i SSB til å utvikle både teoretiske og empiriske modeller. For å videreutvikle de empiriske modellene, må dette arbeidet verdsettes høyere og gis mer ressurser. Da vil en også tiltrekke seg gode forskere. SSB kunne med hell brukt enda mer tid og ressurser på å fange opp endringer i økonomien og inkludere ny innsikt og kunnskap om økonomiens virkemåte i empiriske baserte modell. Det hadde vært ønskelig om slike empiriske modeller kunne gjøres lettere tilgjengelige for allmennheten. Mer oppmerksomhet om de langsiktige konsekvenser av dagens politikk vil kunne gi en mer nøktern politisk debatt.

Christine Meyer, avgått SSB-sjef. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Nedprioritert av Meyer

Avgått SSB-sjef Christine Meyer ville fortsette å nedprioritere de empiriske modellene. Finansdepartementet, som er avhengig av de praktiske fremskrivningene til blant annet perspektivmeldingen og ulike utvalg (som Brockmann), ble bekymret da de så at miljøet som vedlikeholder disse modellene ble sterkt svekket. Dette ble satt på spissen da Erling Holmøy, den fremste eksperten på de langsiktige, empiriske fremskrivninger av pensjon, demografi og innvandring, ble flyttet.

Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Jo nærere SSBs modeller er virkeligheten, og jo mer tid forskerne bruker på å få innsikt i hva som faktisk skjer, jo bedre beslutningsgrunnlag kan vi få. Om modellene ikke kvalifiserer til en nobelpris, så er de nyttige for oss alle.

Les også:

 1. Les også

  Syv grunner til bråket i Statistisk sentralbyrå

 2. Les også

  Siv Jensens svar utløser flere spørsmål om SSB-saken | Trine Eilertsen

 3. Les også

  SSB-svarene fra Siv Jensen er klare: Advarte Meyer seks ganger

Les mer om

 1. Statistisk sentralbyrå
 2. Christine Meyer

Relevante artikler

 1. MENINGER
  Publisert:

  Meninger: Krig om fakta i SSB

 2. POLITIKK
  Publisert:

  – Innvandringsdiskusjonen gir mye støy og konflikt

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Holmøy holdt SSB-seminar torsdag

 4. DEBATT
  Publisert:

  Ja takk til flere fakta fra SSB | Elisabeth Holvik

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Bråket startet allerede før hun begynte i jobben. Her er syv grunner til stormen.

 6. DEBATT
  Publisert:

  Forskningsresultater fra SSB hverken kan eller skal ha samme grad av faktastempel som offisiell statistikk | Brita Bye