Nyttige modeller er viktigst | Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik om hvorfor det er feil av Statistisk sentralbyrå å nedprioritere de empiriske modellene, slik også Christine Meyer gjorde.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

En viktig oppgave for Statistisk sentralbyrå er å fremskrive hvordan norsk økonomi vil utvikle seg på lang sikt. Beregningene gjøres ved hjelp av modeller over norsk økonomi.

Det er to hovedretninger av økonomiske modeller, empirisk baserte og teoretisk baserte. Analyser av statsfinanser på lang sikt blir i dag beregnet ved hjelp av empiriske modell. En teoretisk modell vil ta utgangspunkt i en teoretisk antagelse om hvordan økonomien er. SSB har de siste årene gitt mindre ressurser til de empiriske baserte modellene, og har prioritert teoretiske modeller. At toppledelsen ikke gir et bestemt modellmiljø oppmerksomhet og ressurser, er meget sterke signaler som påvirker hva de ansatte velger å jobbe med.

Les hele saken med abonnement