Kommentar

Hvorfor ødelegge noe som fungerer? | Erling Dokk Holm

 • Erling Dokk Holm
  Erling Dokk Holm
  Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

Artikkelforfatteren mener det av mange grunner er en dårlig idé å rasere Nedre Grefsen, som er i forgrunnen på dette bildet, og andre villastrøk i Oslo. Foto: Svein Nordrum, NTB scanpix

Ideen om å åpne opp for riving av mange av Oslos villastrøk er hverken miljøvennlig, økonomisk eller sosialt bærekraftig. Hvis man vil øke antall innbyggere er det mange andre tiltak som er smartere.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Villastrøket på oversiden av Storo kalles Nedre Grefsen. I dagens kommuneplan, som ble vedtatt i 2015, er dette området definert som et særskilt utviklingsområde, fordi det ligger så nær kollektivknutepunktet Storo. Det betyr at man kan bebygge tomtene med 12 etasjers høye blokker, og ikke småhus som i dag.

Det daværende byrådet som besto av Høyre, FrP og Venstre ville ha det slik. Opposisjonspartiene SV og Ap nikket samtykkende – bare Rødt og KrF stemte imot. Da kommuneplanen gikk gjennom i Oslo rådhus i 2015, var det ingen av dem som bodde i området som registrerte at eiendommene deres fikk endret regulering. Selv ikke Høyres lokallag på Grefsen. Men nå har alle våknet og nå er det baluba.

Seks argumenter mot

Knutepunktfortetting er ofte et godt tiltak. Det gir miljøgevinster å bygge tett og høyt på et sted der det allerede finnes solid med kollektivtransport. Å bygge tett og høyt rundt Oslo S er for eksempel ekstremt effektiv miljøpolitikk. Å bygge ned Nedre Grefsen eller tilsvarende villastrøk er mer komplisert. Seks tunge argumenter taler imot.

1. Påstanden om at dette er et klimatiltak er høyst diskutabel. Selv om mange flere mennesker kan bo i området og benytte seg av allerede ferdig bygd kollektivtransport, så er det slik at riving av 250 villaer og oppføring av et stort antall nye blokker vil skape store CO₂-utslipp. I en studie utført av François Sammut dokumenteres det at en positiv effekt på klimautslipp først vil være registrerbar i 2064. En så lang tidshorisont gjør at miljøargumentet bør fjernes. Innen den tid kan mange andre klimatiltak være realisert til en betydelig lavere kostnad.

2. De negative effektene på naturmiljøet er store. I et slik område blir bestanden av bier, humler, småfugl og andre dyrearter ekstremt redusert etter at rivingen og nybyggingen er gjennomført. Her finnes ingen uenighet. Uenigheten går på om det egentlig spiller så stor rolle det som skjer med naturen.

3. Nedre Grefsen er et velfungerende boligstrøk. Dette er et småhusområde med sterke sosiale bånd, ivrige og entusiastiske innbyggere som bidrar til at bydelen og området fungerer godt og inkluderende. Når man sanerer et slikt strøk, må den sosiale kapitalen bygges opp fra bunn av. Det tar tid. Kostnadene på det sosiale området blir store.

4. Oslo har store områder som ikke er bebygget, men som er regulert til boligformål. Om lag 16000 tomter lider denne skjebnen. Dessuten kan et stort område i bunnen av Groruddalen huse opp mot 100 000 mennesker uten at det bygges tett som på Manhattan. Dette området er gitt det noe ambisiøse navnet Hovinbyen. Her finner vi blant annet Løren, Økern, Vollebek, og Bryn. I Hovinbyen trenger man ikke rive eksisterende boliger for å oppføre nye.

Det finnes også andre store områder i byen som trenger planer og kapital. Det er derfor viktig at utbyggere og utviklere kanaliseres inn mot disse områdene, slik at det kan bygges en sammenhengende bystruktur så raskt som mulig. En sammenhengene bystruktur er – ifølge mye forskning – egnet til å skape bedre vilkår for bedriftsetableringer og økonomisk vekst, enn spredte usammenhengende områder.

 • Her kan du lese mer om 15.810 boliger Oslo kunne hatt, hvis noen ville bygge ut tomter som er ferdig regulert.

5. Mange villastrøk har umistelige arkitektoniske verdier. Villastrøkene i Oslo inneholder interessante hus fra ulike epoker. I kombinasjon med hageanlegg representer de kulturminner som fremtidige generasjoner fortjener å oppleve.

6. Hvis man vil rive eldre velfungerende boligstrøk for å korte ned folks vei til jobb og senke belastningen på veisystemet, så monner slike små knutepunktfortetninger svært lite. Det mest effektive man kan gjøre hvis en slik ambisjon skal innfris, er å rive de indre bydelene – Frogner, Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Grünerløkka – og erstatte dem med tett høyhusbebyggelse. Her bor det om lag 200 000 mennesker i dag. Med en radikal høyhuspolitikk kan vi gi plass til 400 000 nye innbyggere i det sentrale Oslo – og fortsatt er vi hverken på Manhattan eller i Hongkong. I disse fire bydelene har vi den høyeste andelen som går til jobb og den laveste andelen som kjører bil. Det er et tiltak som selvsagt vil ødelegge Oslo slik vi kjenner den, men det vil til gjengjeld være et ordentlig miljøprosjekt.

Sanering over hele linjen

Nedre Grefsen er bare ett av flere strøk som står i fare for å bli sanert. Smestad, Skøyen, Ulsrud, Borgen, Røa, Nydalen Vest og Nydalen Øst er alle foreslått omregulert. Noen av strøkene er boligstrøk, andre er det ikke.

Mange villaeiere nekter å gi etter for politikere og utbyggere

Å omregulere Nydalen Vest, som består av halvfunksjonelle næringsbygg uten antikvarisk verdi, er klokt. Å gyve løs på Borgen, som er et villastrøk preget av store boliger med til dels gedigne arkitektoniske kvaliteter, er det motsatte.

Selv om det var Høyre, FrP og Venstre som laget kommuneplanen i 2015, så har de nå snudd. De jakter stemmer, og har merket seg protestene fra småhusfolket. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne (der undertegnede har et engasjement), som har styrt Oslo siden kommunevalget i 2015, burde ikke kun bestrebe seg på å tekke velgerne, de burde virkelig tenke over hva som best tjener byens miljø og dens innbyggere.

Både på fjellet og i byen er det lurt å snu i tide.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslo
 3. Miljø
 4. Klimautslipp
 5. Arkitektur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Jeg tok feil. Villaeiere i Oslo bør få fred nå.»

 2. OSLOBY

  Rødt og byrådspartiene enige: Midlertidig stans i fortettingsplaner i flere områder

 3. OSLOBY

  Torsdag skal byrådet fortelle hvor de ønsker å fortette

 4. OSLOBY

  Flertall for å skjerme småhusområder – men det kan likevel bli nedstemt

 5. OSLOBY

  Vil bygge færre nye boliger i Oslo

 6. OSLOBY

  Fant denne gamle fiskebutikken og 98 andre kulturminner i Hovinbyen: – Må ikke gjemmes bort blant høye bygninger