Kommentar

Hvorfor ødelegge noe som fungerer? | Erling Dokk Holm

  • Erling Dokk Holm
    Erling Dokk Holm
    Førsteamanuensis ved NMBU
Artikkelforfatteren mener det av mange grunner er en dårlig idé å rasere Nedre Grefsen, som er i forgrunnen på dette bildet, og andre villastrøk i Oslo.

Ideen om å åpne opp for riving av mange av Oslos villastrøk er hverken miljøvennlig, økonomisk eller sosialt bærekraftig. Hvis man vil øke antall innbyggere er det mange andre tiltak som er smartere.

Villastrøket på oversiden av Storo kalles Nedre Grefsen. I dagens kommuneplan, som ble vedtatt i 2015, er dette området definert som et særskilt utviklingsområde, fordi det ligger så nær kollektivknutepunktet Storo. Det betyr at man kan bebygge tomtene med 12 etasjers høye blokker, og ikke småhus som i dag.

Det daværende byrådet som besto av Høyre, FrP og Venstre ville ha det slik. Opposisjonspartiene SV og Ap nikket samtykkende – bare Rødt og KrF stemte imot. Da kommuneplanen gikk gjennom i Oslo rådhus i 2015, var det ingen av dem som bodde i området som registrerte at eiendommene deres fikk endret regulering. Selv ikke Høyres lokallag på Grefsen. Men nå har alle våknet og nå er det baluba.

Les hele saken med abonnement