Jo, Krohgs maleri kan tolkes som kolonialistisk og som en romantisering av utvandringen

Christian Krohgs maleri kom plutselig opp fra kjelleren til en prydplass, men skal snart ned i kjelleren igjen.

Stina Högkvist hadde rett i noe vesentlig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det norske tastadyret kastet seg i forrige uke over Nasjonalmuseets samlingsdirektør. Selv det at hun er svensk, ble av mange brukt mot henne. Slik illustrerte dyret, riktignok indirekte, noe av Stina Högkvists poeng om den norske nasjonalismen.

Men først: Hun bommet jo da hun skulle begrunne at Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» var stuet bort i et magasin: «Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde», sa hun til Aftenposten.

Les hele saken med abonnement